FI | EN

vesi

Lakiin perustuva yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on ikääntyneiden kuntalaisten toimintakyvyn tukeminen

  • tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän elinolosuhteitaan koskevissa asioissa
  • edistää ikäihmisten palveluihin liittyvää tiedotusta
  • osallistua ja vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun                      
  • seurata ikääntyneiden palveluiden laatua ja tarvetta sekä tehdä kehittämisesityksiä
  • edistää ja kehittää yhteistyötä muiden eläke-, vanhus ja veteraanijärjestöjen kanssa
  • tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi kuntalaisille

Petäjäveden vanhusneuvoston jäsenmäärän ja kokoonpanon vahvistaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvosten kokouksessaan 28.8.2017. Toimikausi on yhden valtuustokauden mittainen. Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa, tarpeen mukaan useammin.