FI | EN

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019.

Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9.00-20.00. Äänestyspaikat ovat:

001 Kirkonkylä                    Kunnanvirasto, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi
002 Kintaus                          Kintauden koulu, Museotie 1, 41920 Kintaus

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikalla.

ENNAKKOÄÄNESTYS                 

keskiviikko-perjantai              15.-17.5.2019     kello   9.00-17.00
lauantai-sunnuntai                 18.-19.5.2019     kello 11.00-14.00
maanantai-tiistai                    20.-21.5.2019     kello   9.00-19.00

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Petäjäveden kunnanvirasto, osoite Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Henkilöllisyyden todistamista varten tulee äänestäjällä olla mukanaan jokin seuraavista asiakirjoista: henkilöllisyystodistus, ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti tai kuvallinen kela-kortti. Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen, maksuttoman henkilökortin. Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan erikseen niiden ilmoitustauluilla.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on Petäjäveden kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys) tapahtuu ennakkoäänestysaikana klo 9.00 - 20.00 välisenä aikana.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua 6.5.2019 lähtien, kuitenkin viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.00. Ilmoittautua voi puhelimitse tai kirjallisesti tällä lomakkeella Petäjäveden kunnan keskusvaalilautakunnalle Petäjäveden kunnanvirastoon, osoite Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi ja puh. 050 313 1552 (Ulla Niemenmaa) tai 040 735 6560 (Anni Hakala) sekä fax (014) 854 271.

Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavilla kunnanvirastolta ja myös kunnan kotisivuilta kohdasta kuulutukset.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Postin kuljetettavaksi jätettyjen ilmoitusten tulee olla perillä määräaikana.                  

Petäjävedellä 2.5.2019

Keskusvaalilautakunta

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok