FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15, pe 8-14  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Kunnanvirasto avoinna ma - pe klo 8 - 15 014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 24.8.2020 

Petäjäveden kunnanhallituksen 24.8.2020 päätöksiä

Talousarvion raami vuodelle 2021 sekä talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion raamin vuodelle 2021. Tavoite ensi vuoden tulokseksi on talouden tasapainotusohjelman mukainen -784.000 euroa. Raami sisältää kaikki talouden tasapainotusohjelmaan sisältyvät euromääräiset toimenpiteet sekä jo talousarvioon v. 2020 sisältyvät säästö-/tehostamistoimet. Näiden lisäksi raamiin pääsemiseksi on palvelualueiden löydettävä vielä säästö-/tehostamistoimia tällä hetkellä n. 380.000 euron edestä. Koronatilanteen epävarmuus hankaloittaa osaltaan talousarvion laadintaa ja vaikeuttaa seuraavan vuoden ennakointia. Lautakunnat antavat talousarvioesityksensä 2.10.2020 mennessä kunnanhallitukselle. Lautakuntien esityksissä on pysyttävä raamissa sitovien erien osalta.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020

Kunnanhallitus päätti hakea yhteensä 2.420.000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Korotusta on aiemman yhteensä 10 milj. euron sijasta haettavissa tänä vuonna yhteensä 60 milj. euroa johtuen koronakriisin vaikutuksista kuntatalouteen. Petäjäveden kunnan taloustilanne heikkeni merkittävästi vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja tämä heikentyminen vaikuttaa myös merkittävästi v. 2020 talouden tasapainoon. Hankalaan taloustilanteeseen vaikuttivat erityisesti Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainojen kaatuminen kuntien maksettavaksi, loppuvuonna Petäjävettä koetellut vesikriisi, sosiaalipalvelujen kulujen kasvu, ennakoitua heikommat verotulojen kertymät sekä valtionosuuksien merkittävä väheneminen viime vuosien aikana. Kuluvan vuoden aikana koronapandemiasta aiheutunut poikkeustilanne ja erinäiset rajoitukset eivät myöskään helpota kuntatalouden tilannetta.

Valtionavustus kunnille ja kuntayhtymille työkyvyn tukemiseen

Petäjäveden kunta osallistuu kunnanhallituksen päätöksellä Keski-Suomen maakunnalliseen Työkykyohjelma-hankkeeseen ja sitoutuu osaltaan 1.598,15 euron omakustannusosuuteen vuosille 2021-2022. Hankkeen päätavoitteina on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen sekä osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ- ja toimintakyvyn, työllistymiskyvyn sekä työelämäosallisuuden vahvistuminen. Hanketta ovat valmistelleet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupungin työllisyys ja sosiaalipalvelut.

Perusturvajohtajan viran täyttäminen ja sijaisuus

Vanhuspalvelujohtaja Minna Koskinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa vanhuspalvelujohtajan ja vs. perusturvajohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 30.8.2020. Kunnanhallitus päätti julistaa perusturvajohtajan viran haettavaksi hakuajalla 31.8.-13.9.2020. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvät esimiestaidot ja johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys tehtävänalaan. Eduksi katsotaan sosiaalityöntekijän pätevyys. Virka pyritään täyttämään 1.10.2020 lukien tai sopimuksen mukaan. Sivistystoimenjohtaja toimii perusturvajohtajan viran täyttämiseen saakka sosiaalitoimiston henkilöstön lähiesimiehenä sekä hyvinvointilautakunnan esittelijänä.

Perusturvan johtamisjärjestelyjä on selvitetty talouden tasapainotustyöryhmässä. Lähikuntien kesken on käyty keskusteluja koskien perusturvajohtajan viran järjestelyjä ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Perusturvan johtamisen virkajärjestelyjen selvittäminen on kirjattu yhtenä toimenpiteenä kunnan talouden tasapainotusohjelmaan. Näiden selvitysten ja neuvottelujen pohjalta on valmisteltu malli, jossa perusturvajohtajan ja vanhuspalvelujohtajan virat yhdistetään, perusturvajohtajan tehtävästä irrotetaan asiakastyö ja vanhuspalvelujohtajan tehtävät jaetaan. Kunnanhallituksen päätöksellä uudensisältöinen perusturvajohtajan virka laitetaan hakuun heti, jotta se saadaan täytettyä mahdollisimman pian.

Tehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä selvitetään myös johtavan sosiaalityöntekijän työpanoksen hankintaa ensisijaisesti siten, että työpanosta hankittaisiin toiselta kunnalta. Vaihtoehtoisesti työpanos järjestellään niin, että Petäjäveden kunta rekrytoi itse johtavan sosiaalityöntekijän ja pyrkii myymään sosiaalityön osaamista lähikunnille. Neuvotteluja tämän osalta käydään naapurikuntien kanssa ja tavoitteena on, että asia tuodaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Kunnanjohtajan kuuleminen matkalasku- ja luottokorttiepäselvyyksistä / Erityistilintarkastus

Kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan matkalasku- ja luottokorttiepäselvyyksiin liittyneen erityistilintarkastuksen raportin ja kuuli uudelleen kunnanjohtajaa. Raportti on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille perjantaina 21.8.2020. Raportin mukaisesti liikaa maksettuja/ laskutettuja matka- ja päivärahakorvauksia on yhteensä 1.948,52 euroa. Raportin mukaan kunnanjohtajan tapa laskuttaa suurella viiveellä ilman järjestelmällistä omaa seurantaa aiheuttaa virhe- ja väärinkäytösriskin sisäisen valvontaympäristön näkökulmasta. Aikataulun tiukkuuden vuoksi kunnanhallitus päättää jatkotoimista seuraavassa kokouksessa 14.9.2020.

Lisäksi kunnanhallitus nimesi Heikki Puhakan ehdokkaakseen Vesuri-ryhmän hallitukseen ja myönsi täyttöluvat kokin toimeen sekä 3 kpl täyttölupia perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen välttämättömiin tehtäviin. Kunnanhallituksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:

kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki, puh. 050 414 7275, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

kunnanjohtaja Eero Vainio, puh. 041 449 3002, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok