FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Petäjäveden yläasteella 7. luokan oppilaat sekä osa henkilökunnasta karanteeniin. Lisäksi yläkoulun ja lukion opetus siirtyy etäopetukseen.

Petäjäveden yläasteen koulun 7. luokan oppilaat sekä osa henkilökunnasta määrätään tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin 23.11.2020 saakka mahdollisen koronavirukselle altistumisen takia. Lisäksi yläkoulun ja lukion opetus siirtyy etäopetukseen 23.11.2020 saakka. Karanteeni- ja etäopetusajan osalta voi tulla muutoksia tartuntajäljityksen edetessä.

Terveydenhuolto on aloittanut henkilökohtaiset yhteydenotot kaikkiin karanteeniin määrättävien perheisiin ja henkilökunnan jäseniin. Terveydenhuolto antaa puhelimissa tarkemmat ohjeet karanteenista ja altistuneet ohjataan koronatestiin.

Lisäksi kaikille koulun oppilaiden huoltajille on lähetetty Wilma-viesti, jossa kerrotaan yleisemmin tilanteesta.

Yläasteen ja lukion opetus siirtyy etäopetukseen

Varotoimenpiteenä yläasteen ja lukion opetus toteutetaan etäopetuksena 19.–23.11.2020. Järjestelyyn päädyttiin, jotta opetuksen jatkuminen ja oppilaiden turvallisuus voidaan taata. Koulun henkilökuntaa on poissa 19.11. alkaneen karanteenin takia, eikä tilalle ole saatu palkattua riittävästi korvaavaa henkilökuntaa. Vallitsevan koronatilanteen ja tiukkojen hygienia- ja turvallisuusmääräysten takia opetusryhmien yhdistely ja muut normaaliolojen väliaikaisratkaisut eivät myöskään ole mahdollisia. Etäopetus järjestetään voimassa olevaa lainsäädäntöä, tuntijakoa sekä opetussuunnitelmaa noudattaen. Huoltajat saavat ohjeet etäopetuksen käytännön järjestelyistä Wilma-viestillä. Etäopetuspäätös on tehty ajalle 19.11.-23.11.2020.

Koulu ohjeistaa oppilaita ja huoltajia poikkeusjärjestelyistä ja etäopetuksessa oleville maksuttoman kouluaterian jakelusta.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske vuosiluokkien 7.—9. erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita eikä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, ellei heitä ole asetettu karanteeniin. Opetus jatkuu näiden ryhmien oppilaille lähiopetuksena koululla.

Perusopetuslaki määrää, että mikäli opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen perusteella voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tartuntatautilain näkökulmasta päätöksen siirtymisestä etäopetukseen teki sivistystoimenjohtaja Timo Holm 19.11.2020.

Karanteenilla rajoitetaan viruksen leviämistä

Terveydenhuolto antaa karanteeniin jääville perheille ja työntekijöille ohjeet siitä, miten ja missä tilanteissa voi olla yhteydessä terveyspalveluihin, jos oireita ilmenee. Jos henkilö pysyy karanteeniajan terveenä, karanteeni on 10 päivää viimeisestä mahdollisesta altistumisajankohdasta, joka on tässä tapauksessa ollut 13.11.2020

Karanteenin tarkoitus on rajoittaa mahdollista viruksen leviämistä mahdollinen tartuntaketju katkaisemalla. Karanteeniin asettaminen ei automaattisesti tarkoita, että olisi saanut tartunnan. Kyseessä on varotoimenpide, jolla rajoitetaan kulkemista, kunnes tiedetään, onko virukselle altistuminen aiheuttanut tartunnan. Perheessä voi siten olla tilanne, jossa vain yksi jäsen on karanteenissa.

Seututerveyskeskuksen koronakaranteeniohje.

Petäjäveden kunnan koronasivu: https://www.petajavesi.fi/korona

Lisätietoja: 

- sivistystoimenjohtaja Timo Holm p. 040 567 9702

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok