FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 1.12.2020

Petäjäveden kunnanhallituksen 30.11.2020 päätöksiä

Kunnanjohtajan viran täyttäminen

Kunnanjohtajan virka oli haettavana 7.10.-9.11.2020. Virkaa haki yhteensä 12 hakijaa, lisäksi yksi henkilö antoi suostumuksensa virkaan. Kunnanjohtajan valintaryhmä kokoontui 11.11.2020 ja päätti haastatella kunnanjohtajan virkaan seuraavat viisi hakijaa: Pekka Helppikangas, Mikko Latvala, Esko Rautiainen, Ilkka Salminen ja Valtteri Väyrynen. Haastattelut on pidetty 17.11, 19.11. ja 23.11.2020.

Valintaryhmä kokoontui haastattelun jälkeen 23.11.2020 ja päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuuston tenttiin 7.12. klo 17.30-19.00 viedään seuraavat kolme hakijaa: Pekka Helppikangas, Mikko Latvala ja Valtteri Väyrynen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen valintaprosessin vaiheen ja päätti kolmen kärkiehdokkaan haastattelusta valtuuston seminaarissa 7.12.2020.

Petäjävedelle 530.000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Petäjäveden kunnalle myönnettiin harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 530.000 euroa vuodelle 2020 (138 euroa/asukas). Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen tarvearviointi on perustunut pääosin kunnan hakemuksesta ja tilinpäätöksistä saataviin tietoihin kunnan taloudellisesta tilasta. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu paikallisina erityisolosuhteina muun muassa valtionosuuksien ja veropohjan taloudellisesti merkittävät muutokset, jotka kohdistuvat erityisesti vuodelle 2020. Jos kunta on tyytymätön harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta koskevaan päätökseen, sillä on oikeus tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus asiasta. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedokseen ja päätti, että oikaisuvaatimuksen tekemiseen ei ole aihetta.

Talousarvion 2020 muutosten hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 58. Talousarvioon on tämän jälkeen tehty muutoksia investointiosaan (kunnanvaltuusto 5.10.2020 § 35).

Kuluvan syksyn aikana erityisesti verotulo- ja valtionosuusennusteet ovat muuttuneet merkittävästi koronatilanteesta johtuen, jolloin on tarpeen tehdä talousarviomuutokset niiden osalta. Koronatilanne on aiheuttanut muutoksia myös käyttötalouteen, sekä menoihin että tuloihin. Käyttötalouteen muutoksia esitetään mm. lasten ja nuorten avohuollon asiakaspalvelujen ostoihin, varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin ja maksutuottoihin sekä luottamushenkilöpalkkioihin, työterveyshuollon kustannuksiin ja kunnan osarahoittamaan työmarkkinatukeen. Merkittävimmät muutokset ovat verotulojen kertymän maltillinen lasku (-115.000 euroa) sekä valtionosuuksien lisäykset koronatukitoimista ja lakimuutoksista johtuen (1,2 milj. euroa) sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus (530.000 euroa). Lisäksi muutosta esitetään rahoitustuottojen ja kulujen kertymän pienentämiseksi.

Muutosten jälkeen vuoden 2020 talousarvion vuosikate paranee 1.489.300 euroa ja tilikauden tulos on 491.370 euroa. Muutoksia tilikauden tulokseen voi vielä aiheuttaa erityisesti mahdollinen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeomistuksien alaskirjaaminen. Lisäksi korona voi aiheuttaa äkillisiäkin muutoksia myös kunnan talouteen vielä loppuvuoden aikana.

Kunnanhallitus esitti talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäväksi 14.12.2020 pidettävään valtuuston kokoukseen.

Palvalahden yritystonttien 3 ja 6 vuokraaminen

Palvalahden yrityspuiston kahden tontin vuokraamista on valmisteltu Alva-yhtiöt Oy:lle. Vuokrasopimus alkaa 1.1.2021 ja sopimuksen kesto on määräaikaisena 5 vuotta. Määräajan jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Kunnanhallitus hyväksyi tonttien vuokraamisen, vuosivuokra tonteista on 8.050 euroa.

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella

Kunnanhallitus päätti koronatilanteen kehittymisestä johtuen, että Petäjäveden kunnanviraston ovet pidetään suljettuna ja kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella ajalla 1.12.2020-18.1.2021. Asioinnissa pyydetään käyttämään ensisijaisesti puhelinta, sähköpostia tai sähköisiä palveluita, mikäli se on mahdollista.

Sijaisjärjestelyjä, täyttölupia ja nimikemuutoksia hyvinvoinnin toimialueella

Kunnanhallitus nimesi perusturvajohtajan sijaiseksi sivistystoimenjohtajan.

Täyttöluvat kunnanhallitus myönsi varhaiskasvatuksen henkilökohtaisen avustajan määräaikaiseen tehtävään, kotihoidon tiimivastaavan sairaanhoitajan ja kahden lähihoitajan toimiin, vanhuspalvelujen lähihoitajan toimeen sekä hoitoapulaisen osa-aikaiseen toimeen (aiempi nimike vanhustyöntekijä). Lisäksi toiminnanohjaajan nimike muutettiin toimintaterapeutin nimikkeeksi.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan. Samoin vanhuspalveluiden henkilöstöresurssia tulee olla riittävästi asiakasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi sekä asiakkaiden vaativan hoitoisuuden vuoksi. Toiminnan tulee täyttää niistä asetetut valtakunnalliset suositukset ja säädökset. Palvelujen uudelleen järjestäminen sosiaalipalveluissa on lisännyt kotihoidon vammaisasiakkaiden sekä vaikeavammaisten määrää ja palvelutarvetta. Uudelleen järjestelyjä ja palvelujen purkamista on tehty vammaisten palveluasumisen purkamisen sekä päivätoiminnan suhteen. Lisäksi kotihoidon ja vanhuspalvelujen asiakaskunta on muuttunut ja ikääntyvien lisäksi asiakkaina on työikäisiä ja vaikeavammaisia. Raskashoitoisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja kahden hoitajan avun tarvitsevia on useita.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti kunnan hankintaohjeen päivittämisestä ja kokousaikatauluista.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 2.12.2020 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja:     
kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki, puh. 050 414 7275,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
vt. kunnanjohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok