FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Petäjäveden kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on 760.000 euroa ylijäämäinen. Tuloksen takana ovat valtion mittavat koronatuet, harkinnanvarainen valtionosuus, ennakoitua parempi verokertymä sekä talouden tasapainotustoimenpiteet. Tilinpäätös vahvistaa kunnan taseen ylijäämää usean alijäämäisen vuoden jälkeen.

Poikkeuksellinen kuntatalouden vuosi, koronaviruspandemia ja sen torjunta vaikuttivat kunnan toimintaan. Kunnan nettomenot olivat noin 24,5 milj. euroa. Ne pienenivät edellisvuoteen nähden noin 81.000 euroa (-0,33 %). Kunnan oman toiminnan menot laskivat talouden tasapainotustoimenpiteiden ja koronapandemiasta aiheutuneiden palvelutoiminnan muutosten myötä. Toimintamenot olivat noin 242.000 euroa (-0,87 %) pienemmät edellisvuoteen verrattuna. Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat 4,93 % erityisesti Seututerveyskeskukselle maksettavien perusterveydenhuollon palveluiden menojen myötä. Perusterveydenhuollon menoissa on huomioitu vuoden 2020 tasauslaskutus. Koronaviruspandemia vaikutti myös kunnan tuloihin, mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot jäivät ennakoitua pienemmiksi. Tulot kertyivät edellisvuotta noin 162.000 euroa (-5,09 %) pienempinä.

Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat poikkeuksellisesti valtion kertaluontoisten tukien seurauksena sekä kunnalle maksetun harkinnanvaraisen valtionosuuden myötä. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu oli 2,7 milj. euroa (+11,62 %). Verotuloja kertyi 13,8 milj. euroa, eli noin 409.000 euroa (+3,06 %) edellisvuotta enemmän. Verotulokertymää nosti verotuksen tilityksiin liittyvät jaksotustekijät, valtion tukitoimien yhteisöverokertymää nostava vaikutus sekä Suomen talouden selviytyminen koronapandemiasta vuoden 2020 osalta ennakoitua paremmin. Valtionosuuksia kertyi runsas 12,3 milj. euroa, eli 2,3 milj. euroa (+23,06 %) edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien voimakkaan kasvun taustalla ovat valtion mittavat kuntatalouden tukitoimet sekä vuodelle 2020 maksettu harkinnanvarainen valtionosuus 530.000 euroa.

Kunta investoi vuoden 2020 aikana aiempia vuosia maltillisemmin yhteensä 737.000 eurolla.  Nettoinvestointien kokonaissumma laski huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2020 suurimpia yksittäisiä investointeja olivat Kytöharjun vedenottamon rakentaminen, keskustan alueen katujen muutostyöt, Kettulanvuoren liikuntapaikkainvestoinnit ja omatoimikirjasto. Vuodelle 2020 aiottujen suurimpien investointien eli Palvalahden alueen infran sekä Rautakylän tiestön osalta toteutusaikataulua siirrettiin kaava- ja neuvotteluaikatauluista johtuen, joten investointipaineita on kuluvana ja tulevina vuosina.

Kunnan lainakanta kasvoi kuitenkin edellisvuodesta aiempien vuosien korkean investointitason ja alijäämäisten tulosten myötä. Kunnan lainakanta on vuoden 2020 lopussa noin 14,1 milj. euroa. Asukasta kohden lainaa oli 3.747 euroa, kun edellisvuonna asukaskohtainen lainamäärä oli 3.314 euroa.

Koronapandemia ja sen torjumiseksi tehdyt rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti myös toimintaympäristön kehitykseen ja erityisesti työmarkkinoiden tilanne oli valtakunnallisesti haasteellinen. Petäjävedellä työttömyysaste kohosi kevään ja kesän aikana poikkeuksellisen korkeisiin lukemiin. Vaikka työllisyystilanne on kohentunut kevään lukemista, on tilanne edelleen haastavampi kuin aiempina vuosina. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi muodostui 12,5 % (+3,0 edellisvuoteen verrattuna). Kunnan väkiluku pieneni edelleen ja vuoden 2020 lopussa asukasluku oli ennakkotietojen mukaan 3.770 henkilöä ja pudotusta edellisvuoteen nähden oli 71 henkilöä (-1,8 %).

Lisätietoja:
hallintojohtaja  Anni Hakala, puh. 040 735 6560.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok