FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Kuntaliiton kuntalaistutkimus on osa Erilaistuva KuntaSuomi 2025 tutkimusohjelmaa. Tutkimukseen liittyvä kuntalaiskysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2020 ja siihen osallistui yhteensä 43 tutkimuskuntaa. Myös Petäjävesi on yksi tutkimuskunnista. Tutkimuskunnat ovat erikokoisia- ja tyyppisiä kuntia eri puolelta Suomea. Voit tutustua Kuntalaistutkimukseen Kuntaliiton verkkosivuilla. 

Osana kuntalaistutkimusta selvitettiin kuntalaisten ajatuksia tulevista kuntavaaleista. Tulokset äänestyshalukkuuden osalta olivat samansuuntaisia kaikissa tutkimuskunnissa. Lähes 80 prosenttia vastaajista ilmoitti äänestävänsä kevään 2021 kunnallisvaaleissa.  Petäjävedellä 77 prosenttia vastaajista aikoi äänestää kunnallisvaaleissa. Muissa alle 5000 asukkaan tutkimuskunnissa prosentti oli vain hieman korkeampi eli 78.  Vastaajista 16 prosenttia ei osannut vielä ottaa kantaa asiaan, ja vain 6 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, etteivät aio äänestää kunnallisvaaleissa. Tulokset kaikkien tutkimuskuntien osalta olivat hyvin samankaltaisia.

Tutkimuksessa hieman reilu 70 prosenttia vastaajista koki äänestämisen tärkeimmäksi keinoksi vaikuttaa oman kunnan asioihin. Vuonna 2000 Kuntaliiton tutkimusten mukaan vastanneista 60 prosenttia koki äänestämisen tärkeimmäksi keinoksi. Äänestämisen koettu merkitys onkin kasvanut koko 2000-luvun ajan.

Noin kolmannes vastaajista oli kiinnostunut oman kunnan kunnallispolitiikasta. Toinen kolmannes suhtautui kunnallispolitiikkaan neutraalisti ja yksi kolmannes ei ollut kiinnostunut kunnallispolitiikasta lainkaan. Petäjävedellä kunnallispolitiikasta oltiin kiinnostuneita hieman muita tutkimuskuntia enemmän, sillä 38 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut kunnallispolitiikasta. Vastaava prosentti alle 5000 asukkaan tutkimuskunnissa oli 30.

Kyselyyn vastanneista suurin osa ei ollut halukas asettumaan ehdolle kunnallisvaaleissa. Sama trendi oli nähtävissä kaikkien tutkimuskuntien tuloksissa. 90 prosenttia Petäjäveden vastaajista koki, ettei olisi valmis asettumaan ehdolle vaaleissa.  Petäjävedellä kuitenkin noin kolmannes vastaajista olisi valmis harkitsemaan kunnallista luottamustehtävää sitä tarjottaessa. Tulos oli muita tutkimuskuntia selvästi korkeampi, sillä kaikkien tutkimuskuntien osalta 21 prosenttia ja alle 5000 asukkaan tutkimuskuntien osalta vain 19 prosenttia vastaajista olisi valmis ottamaan vastaan kunnallisen luottamustehtävän sitä tarjottaessa.

Lue lisää Kuntaliiton verkkosivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/useampi-kuin-kolme-neljasta-aikoo-aanestaa-kevaan-kuntavaaleissa

Pääset tutkimaan tuloksia tarkemmin tästä linkistä.  

Ennakkoäänestys kuntavaaleissa 26.5.-8.6.: Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Petäjävedellä toimii Kulttuurikeskus Miilun liikuntasali (osoite Miilutie 4, 41900 Petäjävesi) ke-pe 26.-28.5. klo 9-17, la-su 29.-30.5. klo 11-14, ma-pe 31.5.-4.6. klo 9-17, la-su 5.-6.6 klo 11-14 ja ma-ti 7.-8.6. klo 9-18.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok