FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15, pe 8-14  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, pe 8-14  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 24.8.2021

Petäjäveden kunnanhallituksen 23.8.2021 päätöksiä

Perusturvajohtajan ja teknisen johtajan viran täyttämiset / ehdollisten valintapäätösten vahvistaminen

Kunnanhallitus teki kesäkuussa valintapäätökset sekä perusturvajohtajan että teknisen johtajan virkoihin. Perusturvajohtajan virkaan valittiin Raija Harju-Kivinen ja teknisen johtajan virkaan valittiin Mika Kyrö. Eilisessä kokouksessa kunnanhallitus vahvisti molemmat ehdolliset valintapäätökset. Raija Harju-Kivinen on jo aloittanut perusturvajohtajan työssä ja Mika Kyrö aloittaa teknisenä johtajana 1.9.2021.

Raija Harju-Kivinen on pyytänyt eroa kunnanvaltuuston jäsenyydestä siirtyessään perusturvajohtajan virkaan. Kunnanhallitus päätti esittää 20.9.2021 kokoontuvalle valtuustolle, että Harju-Kiviselle myönnetään ero valtuuston jäsenyydestä ja valtuuston puheenjohtaja kutsuu Suomen Kristillisdemokraattien 1. varavaltuutetun Juha Niileksen valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi 21.9.2021 alkaen. Samalla puolueen 2. varajäsen Maarit Bendeçon siirtyy 1. varajäseneksi.

Talousarvion raami vuodelle 2022 sekä talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet

Petäjäveden kunnan vuoden 2022 talousarvion raami on valmisteltu vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä vuoden 2021 talousarvion pohjalta huomioiden talousarvion toteuma, kuluvan vuoden talousarviossa sekä talouden tasapainotus-suunnitelmassa päätetyt säästö-/kehittämistoimenpiteet sekä ennakkotiedot vuoden 2022 meno- ja tulokehityksestä, valtionosuuksista sekä verotulokehityksestä. Lisäksi kuluihin on laskettu laskennallisia korotuksia ja huomioitu tuottoihin lakimuutosten aiheuttamat asiakasmaksujen vähentymiset.

Veroprosentit ovat raamin laskennassa v. 2021 tasoilla, veroprosenteista tehdään päätökset erikseen. Raami on tasapainotettu talouden tasapainotusohjelman mukaisesti -330.000 euroon. Talouden tasapainotusohjelman mukaan talous saadaan suunnitelmavuosilla tasapainoon.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion raamin vuodelle 2022 sekä talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet ja päättää antoi ne lautakunnille. Lautakuntien talousarvioesitykset tulee esittää kunnanhallitukselle 1.10.2021 mennessä ja esityksissä on pysyttävä raamissa sitovien erien osalta.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 2021

Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Valtion talousarvion mukaisesti harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on v. 2021 käytettävissä enintään 30.000.000 euroa.

Petäjäveden kunta on hakenut ja saanut harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2020. Tällöin kunnalle myönnettiin korotusta yhteensä 530.000 euroa.

Kunnanhallitus päätti hakea 500.000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2021. Perusteluina erityisesti perusterveydenhuollon ennakoimattoman jäämälaskutuksen tasauksen vaikutukset sekä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rahoitustilanteesta johtuva lainojen maksun realisoituminen sekä kunnan kattava talouden tasapainotusohjelma ja tasapainotusohjelman mukaisesti jo toteutetut ja päätetyt toimenpiteet.

Kunnanhallituksen kokoukset 2021-2023 ja pöytäkirjojen nähtävillä pito

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 14.00 alustavan kokousaikataulun mukaan. Mahdollisista muutoksista sovitaan puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtajan kanssa ja niistä tiedotetaan erikseen. Kunnanhallituksen kokouskutsu lähetään sähköpostitse kokouspäivää edeltävän viikon keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille sekä heille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen. Esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen toimitetaan sähköisen luottamushenkilöalustan kautta.

Esityslista on nähtävillä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla pääsääntöisesti kokousta edeltävänä torstaina. Esityslista lähetetään sähköpostitse paikallislehdille ja muille tiedotusvälineille.

Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana arkipäivänä (pääsääntöisesti tiistai). Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla pääsääntöisesti kokousta seuraavana keskiviikkona. Mikäli pöytäkirjan tarkastus- tai julkaisupäivä on sellainen pyhä- tai juhlapäivä, jolloin kunnanvirasto ei ole avoinna, siirtyy tarkastus tai julkaisu seuraavaksi arkipäiväksi.

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa

Kunnanhallitus nimesi toimikaudeksi 2021-2023 edustajansa lautakuntiin seuraavasti:

  • Hyvinvointilautakunta: Anne Konttinen
  • Kuntarakennelautakunta: Satu Kytölehto
  • Lupalautakunta: Tarmo Ketola

Kunnanhallituksen valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa.

Yhtiökokousedustajien nimeäminen

Kunnanhallitus päätti nimetä yhtiökokousedustajat valtuustokaudeksi 2021-2025 siten, että kunnanjohtaja toimii varsinaisena yhtiökokousedustajana ja varaedustajana toimii joko tekninen johtaja tai hallintojohtaja.

Kunnan edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen yhteistoimintaryhmään

Petäjäveden kunta kuuluu maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueeseen yhdessä seitsemän muun kunnan kanssa. Kunnanhallitus päätti nimetä maaseutuhallinnon yhteistoimintaryhmään Petäjäveden kunnan edustajaksi Hanna Hautamäen ja hänelle varaedustajaksi Juha Kortemäen valtuustokaudelle 2021-2025.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen nimeäminen

Kunnanhallitus päätti antaa sekä vanhus- että vammaisneuvostojen nimeämisen valmistelun hyvinvointilautakunnalle, joka antaa esityksensä nimettävistä henkilöistä ja yhteistyötä koordinoivista henkilöistä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus nimeää neuvostot kokouksessaan 13.9.2021. Neuvostot nimetään valtuustokaudelle 2021-2025.

Edustajien nimeäminen Suomen Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäiville 2021

Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jäsenkunnissa 15.11.–31.12.2021. Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset pidetään 5.10.2021 etänä Teams-kokouksina. Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Kunnalla on asukaslukunsa mukaan määräytyen 1–4 edustajaa. Petäjävedellä on asukasluvun mukaisesti yksi edustaja. Kuntapäivillä ao. vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat.

Kunnanhallitus nimesi Suomen Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäiville 2021 edustajaksi Hanna Hautamäen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Nina Hirsiahon.

Lisäksi kunnanhallitus esitti valtuustolle, että valtuusto valitsee Nina Hirsiahon tilalle uuden kunnanhallituksen varajäsenen kaudeksi 1.8.2021-31.5.2023. Nina Hirsiaho on nimetty tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, mutta tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet eivät voi toimia kunnanhallituksen jäsenenä tai varajäsenenä. Kunnanhallitus päätti myös lähettää edellisessä valtuuston kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet vauvarahasta ja rakentajarahasta hyvinvointilautakunnan ja kuntarakennelautakunnan valmisteltavaksi.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 25.8.2021 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok