FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Petäjäveden kunta yhdessä Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö ry:n ja Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen sekä paikallisten metsästysseurojen kanssa rakentaa vesiensuojelu/riistakosteikon Palojoen varteen Ylä-Kintaudelle. Hanke on yleishyödyllinen luonnonhoitohanke, jolla pyritään parantamaan alapuolisen vesistön tilaa sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Hankeidea lähti Petäjäveden kunnanvaltuutetun Tarmo Ketolan ja metsänhoitoyhdistyksen Ville Pätysen aiemmasta ideasta Helmi –ohjelmaan. Tämän pohjalta viime syksynä, täydennettynä Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö ry:n Tuomo Laitisen ja kunnan viranhaltijoiden kanssa, lähdettiin nopeassa aikataulussa laatimaan hakemusta kosteikon rakentamiseksi Petäjäveden kunnan omistamalle tilalle Surmasuo. Rahoitusta haettiin ELY-keskuksen myöntämistä harkinnanvaraisista valtionavustuksista vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Hakemus meni läpi ja saimme hankkeeseen 70 % avustus Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Palojoki on voimakkaasti muutettu turvemaidenjoki, johon johdetaan kuivatusvesiä läheiseltä turvesuolta sekä metsäojituksesta. Kosteikon alapuoliset järvet Kolu- ja Naula-Meronen eivät ole vesienhoidollisessa tilatavoitteessa vaan tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan vesiensuojelutoimenpiteitä.

Kosteikoilla on useita ympäristöhyötyjä. Ne puhdistavat valumavesiä pidättämällä kiintoainesta ja ravinteita sekä tasaavat virtaamia. Ne vähentävät alapuolisen vesistön rehevöitymistä ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla sopivia elinympäristöjä monille kasveille ja eläimille mm. vesilinnuille.

Rakennettavan kosteikon avulla saadaan Palojoen tulva-aikaisia kiintoaine ja ravinne –piikkejä tasattua ennen kuin vedet päätyvät Kolu-Meroseen. Palojokeen rakennetaan rakenteet, joiden avulla ylivesivirtaaman aikana osa vedestä ohjautuu kosteikolle ja normaali- ja alivesivirtaaman aikana vesi ohjataan Palojokeen.

Hanke etenee siten, että kosteikkosuunnittelija Temepa Oy teki maastomittauksia syyskuun puolessa välissä. Valmis kosteikkosuunnitelma esitellään marraskuun alussa, jonka jälkeen alkavat maastotyöt. Kosteikon tulee olla valmis lokakuun loppuun 2024 mennessä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok