FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Petäjäveden kunta yhdessä Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö ry:n ja Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen sekä paikallisten metsästysseurojen on rakentanut vesiensuojelu/riistakosteikon Palojoen varteen Ylä-Kintaudelle. Hanke on yleishyödyllinen luonnonhoitohanke, jolla pyritään parantamaan alapuolisen vesistön tilaa sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Palojoki on voimakkaasti muutettu turvemaidenjoki, johon johdetaan kuivatusvesiä läheiseltä turvesuolta sekä metsäojituksesta. Kosteikon alapuoliset järvet Kolu- ja Naula-Meronen eivät ole vesienhoidollisessa tilatavoitteessa vaan tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan vesiensuojelutoimenpiteitä.

Hanke lähti Petäjäveden kunnanvaltuutetun Tarmo Ketolan ja metsänhoitoyhdistyksen Ville Pätysen ideasta. Petäjäveden kunta sai 8.5.2023 Keski-Suomen ELY-keskukselta myönteisen päätöksen avustuksesta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen avustettava kokonaiskustannus on 33 000 €, josta ELY-keskuksen osuus on 70 % ja Petäjäveden kunnan osuus 21,2 %. Omarahoitusosuuteen ovat osallistuneet myös Kuivasmäen osakaskunta, Keski-Suomen ELY/kalatalousmaksu ja Neova Oy. Heikkilänperän metsästysseura ry ja Petäjäveden Erämiehet ry osallistuvat hankkeeseen talkootyön muodossa.

Keski-Suomen ELY-keskukselta saatu rahoitus ei kokonaisuudessa kata kosteikon suunnittelu ja rakentamiskustannuksia, tämän vuoksi lisärahoitusta on jouduttu hakemaan myös muualta

Kosteikkosuunnitelma valmistui marraskuun lopulla 2023, ja tämän pohjalta pyydettiin tarjouksia kosteikon rakentamisesta. Urakoitsijaksi valikoitui Maansiirto Soukkala Oy Alavudelta. Kosteikko rakennettiin 19.3. – 17.4.2024 välisenä aikana kosteikkosuunnitelman mukaisesti. Kaivuutöissä oli yksi pitkäpuomikaivinkone. Lopputarkastus alueelle pidettiin 23.5.2024. Kesäkuussa kosteikolla pidetään vielä talkoot metsästysseurojen kanssa.

Kosteikon avulla saadaan Palojoen tulva-aikaisia kiintoaine ja ravinne –piikkejä tasattua ennen kuin vedet päätyvät Kolu-Meroseen. Palojokeen on rakennettu rakenteet, joiden avulla ylivesivirtaaman aikana osa vedestä ohjautuu kosteikolle ja normaali- ja alivesivirtaaman aikana vesi ohjautuu Palojokeen. Kosteikoilla on useita ympäristöhyötyjä. Ne puhdistavat valumavesiä pidättämällä kiintoainesta ja ravinteita sekä tasaavat virtaamia. Ne vähentävät alapuolisen vesistön rehevöitymistä ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla sopivia elinympäristöjä monille kasveille ja eläimille mm. vesilinnuille.

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok