FI | EN

Tekniset palvelut

 

Petäjäveden teknisen toimen lomakkeita voit täyttää ja tulostaa internetissä ja palauttaa postitse osoitteeseen Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Pdf-lomakkeet tarvitsevat Acrobat Reader -ohjelman.

   Formaatti  Tyyppi
 Yleisiä lomakkeita    
  Tontinvarauslomake   (66 kt)  täytettävä, tulostettava
     
 Jätehuollon lomakkeet    
  Kompostointi-ilmoitus   (18 kt)  tulostettava
Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen   (109 kt)  täytettävä, tulostettava
     
 Vesihuollon lomakkeet    
 Liittyminen vesihuoltolaitokseen   (190 kt)  tulostettava 
     
 Rakennusvalvonnan lomakkeet    
 Rakennuslupahakemus   (84 kt)  tulostettava
 Rakennushankeilmoitus RH1   (153 kt)  täytettävä, tulostettava
 -Täyttöohje   (60 kt)  ohje
 Asuinhuoneistot RH2   (437 kt)  täytettävä, tulostettava
 - Täyttöohje   (21 kt)  ohje
 Työnjohtajan hakemuslomake     (98 kt)  täytettävä, tulostettava
 Rakennusvaiheilmoitus   (57 kt)  täytettävä, tulostettava
 Toimenpidehakemus/-ilmoitus   (70 kt)  täytettävä, tulostettava
 Naapurin kuuleminen   (141 kt)  täytettävä, tulostettava
 Hakemus, rakennuksen purkaminen  (70 kt)  täytettävä, tulostettava
 Ilmoitus rakennuksen poistumasta   (157 kt)  täytettävä, tulostettava
 Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä   (212 kt)  täytettävä, tulostettava
 Rajanaapurin suostumus rakentaa rajan läheisyyteen    (41 kt)  täytettävä, tulostettava
 Puunkaatoilmoitus / hakemus   (56 kt)  täytettävä, tulostettava
 Ulkovärityssuunnitelma   (182 kt)  tulostettava
 Hakemus, rakennusluvan jatkoaika/siirto   (73 kt)  tulostettava
 Hakemus poikkeaminen/suunnittelutarve    (163 kt)  täytettävä, tulostettava
 Naapurin kuuleminen   (141 kt)  täytettävä, tulostettava
     
Ympäristönsuojelun lomakkeet     
 Jätevesiselvitys    täytettävä, tulostettava
 Hakemus talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiselle   (26 kt)  tulostettava
 Hakemus talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiselle   (54 kt)  täytettävä, tulostettava
 Varallisuusselvitys, liite talousvesien käsittelyhakemukseen   (103 kt)  tulostettava
 Varallisuusselvitys, liite talousvesien käsittelyhakemukseen   (48 kt)  täytettävä, tulostettava
 
    
Lannan aumausilmoitus   (131 kt)  täytettävä, tulostettava
 Meluilmoitus   (44 kt)  täytettävä, tulostettava
 - Täyttöohje   (70 kt)  ohje
 Meluilmoitus   (49 kt)  täytettävä, tulostettava
 - Täyttöohje   (31 kt)  ohje
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen   (115 kt)  täytettävä, tulostettava