FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 

Henkilötietopyyntö

Rekisteriasioissa ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Henkilötietojasi pyytäessä varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä kunnan tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja asetuksen perustuvien oikeuksien käyttöön.

Kuinka toimit

Voit pyytää vain itseäsi (tai laillisesti huollettaviasi koskevia henkilötietoja).Tietojasi pyytäessäsi sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, ja siten osoittaa oikeutesi tietojesi tarkastamiseen. 

Henkilötietopyynnöt pyydetään ensisijaisesti tekemään kirjallisesti väärinymmärrysten välttämiseksi.  Pyyntö on vapaamuotoinen. Pyyntöön voi liittää tarpeelliset selvitykset.

Pyynnössäsi kerro

 • riittävät henkilötiedot tunnistamista varten
   
 • yhteystiedot lisäselvityksiä ja tietojen toimittamista varten
   
 • henkilöturvatunnuksen antaminen ei ole yleensä tarpeellista
   
 • mahdollisimman tarkasti mitä tietoja tai mitä käsittelytoimia pyyntö koskee
 • ajanjakso, milta ajalta tietoa haluat
 • kuinka haluat tiedot toimitettavan. Tässä on huomioitava tietosuoja ja tietoturva, jotka vaikuttavat tietojen toimittamistapaan (paperi/salattu sähköposti).

Allekirjoita pyyntö omakätisesti.

Toimita pyyntö asiointipaikkaan, rekisterin yhteyshenkilölle tai kunnan kirjaamoon, jossa henkilöllisyys tarvittaessa varmennetaan henkilöllisyyspapereista. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa henkilöllisyytesi väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Pyynnön voi tehdä myös suullisesti rekisterinpitäjän luona.Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa henkilöllisyytesi.

Tietojen toimittaminen (artikla 13-14-, 15-22) on sinulle päänsääntöisesti maksutonta. Kunnalla on kuitenkin oikeus periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu, mikäli pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, erityisesti jos pyyntöjä esitetään toistuvasti.

Mikäli pyyntö osittain tai kokonaan evätään, rekisterinpitäjän on annetta siitä selvitys sinulle.

Tietopyynnöstä tehdään asiakirja- tai tekninen merkintä tietojärjestelmään, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Tietojen oikaisu

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus tai virhe, voit pyytää sen oikaisemista. Yksilöithän pyynnössäsi, mikä tieto on käsityksesi mukaan virheellinen, millä perusteella, ja miten tietoa tulisi muuttaa.
 
Jos olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot


Asiakirjamaksut asiakirja- ja tietopyynnöissä

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok