FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Henkilötietojen käsittely kunnan palveluissa

Kunnan palveluissa henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuu viranomaisen lakisääteiseen toimintaan, suostumukseen, sopimukseen tai oikeutettuun etuun. Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät tai viranhaltijat, joiden nimenomaisiin työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu.

Henkilötietoja käsitellään niin pitkään, kuin asiakkuus, palveluntarve tai laskutusperuste on olemassa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö, kirjanpito- ja arkistointisäännökset tai mahdolliset oikaisupyyntöprosessit saattavat edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään kuin palvelun tarve edellyttäisi.

Kunnan toimialoilta ja toimintayksiköistä tietoja voidaan luovuttaa toisille viranomaisille, mikäli näillä on lain mukaan oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kunta ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Kunta ei luovuta henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin ja tilanteenvaatiessa vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisua. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Ohjeet löytyvät kohdasta Asiointi > Tietopalvelu. Pyytäjän on tarvittaessa voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Selosteet (EU 2016/679 informointivelvoite)

Henkilötietojen käsittely Petäjäveden kunnan palveluissa

Asianhallinta/asiarekisteri

Avustukset

Etsivä nuorisotyö

HR henkilöstö

Kameravalvonta

Kesäasukkaat

Nuorten kesätyöt

Luottamustoimet

Omatoimikirjaston kameravalvonta ja kulunvalvonta

Omatoimikirjasto

Opetus

Ostoreskontra

Rakennusvalvonta

Rekrytointi

Sidonnaisuudet

Sopimukset

Vaalit

Varda varhaiskasvatuksen tietovaranto

Wilma

Yleislaskutus, myyntireskontra

Ympäristönsuojelu

Yritysluettelo

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok