FI | EN

Järjestetty jätehuolto kattaa koko Petäjäveden kunnan alueen ja kaikki kiinteistöt ovat jätelain nojalla velvollisia liittymään siihen. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla sopimus jätehuoltoyrittäjän kanssa. Kiinteistöt voivat myös käyttää keskinäisellä sopimuksella yhteisiä keräysvälineitä, joista on ilmoitettava kunnan tekniselle osastolle sekä jätehuoltoyrittäjälle kirjallisesti.

Petäjävedellä on yleinen jätteiden lajitteluvelvollisuus. Hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet tulee lajitella erikseen ja toimittaa tarvittaessa jatkokäsittelyyn. Kaikilla kiinteistöillä tarvitaan bio- ja kuivajäteastia. Biojätteen voi kompostoida myös omassa, haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa. Muista tehdä komposti-ilmoitus!

Naapurit voivat käyttää yhteistä jäteastiaa (kimppa-astiaa). Jäteastian käytöstä tulee ilmoittaa kuntaan lomakkeella Kimppasopimus.

Apteekkiin voi palauttaa maksutta vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Katso tästä ohje lääkkeiden palauttamiselle.

Jätehuoltomääräyksissä määritellään jäteastioiden tyhjennysvälit. Jos astioiden tyhjennysväliin haluaa muutosta on siitä tehtävä kirjallinen hakemus ympäristösihteerille. Hakemus osoitteeseen Petäjäveden kunta, ympäristösihteeri, Suutarintie 4, 41900  PETÄJÄVESI tai kirjaamo(at)petajavesi.fi.

Jätehuoltomääräykset 
Lomakkeet
Pakkausjätteiden lajitteluohjeet lasipakkaukset, metalli, kartonkipakkaukset 

Muovipakkauksia ei kerätä Petäjävedellä, lähin muovipakkausten keräyspiste on Jyväskylässä 

Jäteasema
Osoite: Välitie 3, 41900 PETÄJÄVESI 

Jäteasema on auki:
maanantaina klo 13-18
perjantaina    klo 13-18
lauantaina     klo 11-15

Jäteaseman hinnat (pdf)

Jäteasemalla otetaan  vastaan seuraavia kotitalouksien jätteitä:

  • kuivajäte (maksullinen)
  • kotitalouksien puujäte (maksullinen)
  • metalli (veloituksetta)
  • ongelmajäte, vähäiset määrät (veloituksetta)
  • sähkö- ja elektroniikkaromu (veloituksetta)

Paperin- ja pahvinkeräys: Tekninen varikko, Rantatie 2.

Paikallisena jätehuoltoyrityksenä toimii Sihvari Oy, puh. 010 5251 640, www.sihvari.fi

Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus 
käyntiosoite: Ronsuntaipaleentie 204
puh. 010 325 3900
Aukioloajat sekä lisätietoa www.mustankorkea.fi  

MOTIVA - Energiasäästön palvelukeskus