FI | EN

Koko kunnan kattavan rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmää tarvitsevat ensisijaisesti turvallisuusviranomaiset. Osoitejärjestelmän puuttuminen alueelta tai sen toimimattomuus heikentää merkittävästi pelastustoimintaa hätätilanteessa. Hätäkeskukset tarvitsevat oikeat ja tarkat osoitetiedot, jotta apua antavat viranomaiset voidaan ohjata kohteeseen nopeasti ja varmasti.

Toimiva jakeluliikenne, palvelu- ja muun liiketoiminnan tarpeet sekä matkailu ja vapaa-ajan liikkuminen edellyttävät kattavaa, ajantasaista ja jatkuvasti saatavilla olevaa rakennusten osoitetietoa ja yhtenäistä osoitetietojärjestelmää.

Petäjäveden kunnan haja-asutusalueelle on annettu v. 1991 kaikille vakituisesti asuinkäytössä oleville asuinrakennuksille lähiosoite. Tässä vaiheessa jätettiin lomarakennukset osoitejärjestelmän ulkopuolelle.

Viime vuosina olemme antaneet myös lomarakennuksille osoitteita ja tienviittoja on viety maastoon.
Tämä työ jatkuu kunnes kaikilla kiinteistöillä on kunnassamme osoite.

Pelkästään se, että kunta antaa kiinteistölle osoitteen, ei yksin riitä. Kiinteistön omistajan täytyy huolehtia, että kiinteistön osoitenumero on maastoon merkitty asianmukaisesti.

Teiden nimikilpien sijoittaminen

Kunnan osoitejärjestelmän mukaisten katujen ja teiden nimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta.

Osoitenumeromerkintä

Kunta antaa rakennukselle osoitenumeron ja kiinteistön omistajan velvollisuus on asettaa numerokilpi.

Osoitenumerokilpi voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen. Numerokilpi tulisi kuitenkin aina olla luettavissa kadulta ja tieltä käsin.

Rakennuksen osoitenumero merkitään kilpeen pääsääntöisesti numerolla. Tietyissä tapauksissa on opastuksen helpottamiseksi ja parantamiseksi perusteltua käyttää rakennuksen osoitenumerona yhdistettyä kadunnimeä + osoitenumeroa eli niminumerokilpeä.
Niminumerokilpi kirjoitetaan isoilla kirjaimilla erotukseksi kunnan ylläpitämästä kadunnimikilvestä. Niminumerokilpi sijoitetaan väärinkäsitysten välttämiseksi ensisijassa kyseisen kadun puolella rakennuksen seinään. Tunnuksia tai suuntanuolia ei merkitä nimi- ja numerokilpiin.
Kiinnitettäessä osoitenumerokilpi esimerkiksi haja-asutusalueella erilliseen pylvääseen se asetetaan noin 2 metrin korkeuteen. Rakennuspaikkojen osoitenumerokilpien pystyttämiseen maantien varrelle tarvitaan tiehallinnon lupa.

Katso numerokilpisuositukset

Osoitenumerointijärjestelmä:

Asemakaava-alue

Asemakaava-alueella kadun tai tien vasemmalla puolella käytetään parittomia ja oikealla parillisia osoitenumeroita.

Haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero muodostuu jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Parittomat numerot ovat tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella.

Kansalaisen karttapaikka

Paikkatietoikkuna

Edellä olevien Maanmittauslaitoksen palveluidenn kautta pääset tutustumaan Maanmittauslaitoksen maastokarttoihin ja ilmakuviin. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla.

Karttahaun lisäksi palvelusta löytyy monia muita ominaisuuksia, kuten koordinaattien muunnos ja karttalinkin tekeminen. Palveluidenn kautta voit myös tilata erilaisia painettuja karttoja. Palvelu on tarkoitettu yksityisille henkilöille. Se on kaikille avoin ja maksuton, eikä palvelun käyttö vaadi rekisteröitymistä jos ei halua.

Petäjäveden kunta ilmoittaa aina osoitemuutokset maanmittauslaitokselle ja he päivittävät muutokset kansalaisen karttapaikalle kolmen kuukauden välein.

Navigaattoreiden ongelmat

Usein tulee kuntaa puheluita siitä että navigaattori ohjaa väärään paikkaan. Valitettavasti navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan asia vaan palvelun tarjoajan vastuulla ja myöskin navigaattorin omistajan vastuulla (ei päivity itsestään). Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa olla jopa muutaman vuoden vanhaa.

Navigaattoreissa on eri toimittajien aineistoja ja tiedot päivittyvät niihin eri tavoin. Eräät toimijat keräävät tietoja itse, toiset hyödyntävät Digiroadia tai maanmittauslaitoksen aineistoja.
Jos käytätte navigaattorissanne TeleAtlas-aineistoa, pyydämme lähettämään Tele Atlas -aineistoa koskevat karttapalautteet käsittelyn nopeuttamiseksi suoraan Tele Atlakselle.
Linkki Map Insight palautesivulle.

Jos haluat raportoida virheestä NAVTEQ-aineistossa, voit tehdä sen osoitteessa www.navteq.com kohdasta HERE Map Creator.

Osoiteasioissa ota yhteyttä:

Kiinteistösihteeri Merja Kapanen
p. 0400-533 164
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)petajavesi.fi

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok