FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Petäjäveden kunnanhallitus on 20.6.2022 päättänyt käynnistää Palvalahti-Kintaus osayleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen, joka koskee valtatie 18 varren aluetta Palvalahdesta Jyväskylän rajalle. Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 3070 ha.

Osalle suunnittelualuetta sijoittuu vähäisesti muitakin yleiskaava-alueita (Petäjäveden vesistöjen rantayleiskaavan aluetta ja Keskustan osayleiskaavan aluetta), joiden sisältöä kaavatyössä tarkastellaan. Lisäksi suunnittelutyössä tutkitaan yleiskaavan laajennusmahdollisuuksia Räihäntien ja Liisalantien varressa. Osalla suunnittelualuetta on voimassa Koskensaari Oy:n ranta-asemakaava, joka huomioidaan kaavatyössä. Yleiskaavalla ei kuitenkaan voida muuttaa ranta-asemakaavan sisältöä.

Voimassa olevassa Palvalahti-Kintaus osayleiskaavassa on osin epäselviä tai puutteellisia tietoja suunnittelu- ja mitoitusperusteista ja tilakohtaisista rakennusoikeuksista, mikä vaikeuttaa rakennusoikeuksien tulkintaa. Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita, joiden tarpeellisuutta ja aluerajauksia on tarpeen tarkastella. Tämän lisäksi yleiskaavassa olevien määräysten ja rajoitteiden sisältöä on tarve tarkistaa ja selventää.

Kaavatyön tavoitteena on yleiskaava, jossa on selkeät mitoitus- ja suunnitteluperusteet, sekä selkeät tilakohtaiset rakennusoikeustiedot sekä rantojen että kyläalueen osalta. Selkeä yleiskaava tukee alueen rakentamismahdollisuuksia ja vetovoimaisuutta.

Suunnittelutyö koskee alla karttaan rajattua aluetta
Aluerajaus

Aikataulutavoite
Vuosi 2022: Kaavatyön käynnistäminen ja alkutietojen kerääminen.
Vuosi 2023-2024: Kaavaluonnosvaihe ja kaavaehdotusvaihe. Molemmissa vaiheissa tiedotetaan maanomistajia kaavan nähtävilläolosta. Maanomistajilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta.
Vuosi 2024: Kaavan hyväksyminen.


TAPAHTUMAT

Vireilletulo
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on valmistunut ja on yleisesti nähtävillä 23.11.-23.12.2022 näillä verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina myös kunnanvirastolla (huomioi mahdollinen joulusulku).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 23.12.2022 kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Petäjäveden kunta, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätietoja: aluearkkitehti Päivi Muhonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 4598 434)


Maanomistajien ennakkokuuleminen 24.11.-23.12.2022
Kaavahankkeen vireilletulon myötä haluamme tarkentaa lähtötietoja kuulemalla maanomistajia ennen luonnosaineistojen laadintaa. Maanomistajilta saatava paikallinen tieto on tärkeää kaavoja laadittaessa ja kaavan tavoitteita linjattaessa. Tässä vaiheessa emme voi luvata, että kaikki maanomistajien toiveet toteutuisivat kaavaratkaisuilla, mutta tavoite on löytää ratkaisuja alueiden kehittämiseen.

Kyselyssä alueen maanomistajat voivat kertoa toiveistaan uusien rakennuspaikkojen osalta sekä antaa tietoja nykyisistä rakennuspaikoista ja vaikkapa luonnonolosuhteista tai suojelutarpeista. Lisäksi kyselyssä voi jättää tietoja rantojen rakennettavuudesta tai muista aluetta koskevista erityispiirteistä. Maanomistajien toiveiden pohjalta saamme käsityksen mm. siitä, minkälainen rakentamispaine tarkasteltaville alueille kohdistuu.


Kyselyssä voi vastata joko kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan niistä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Kysely on avoinna verkossa 23.12.2022 saakka. Pääset vastaamaan kyselyyn
tästä linkistä 

Olemme lähettäneet vireilletulosta ja ennakkokuulemisesta tiedotekirjeen kaikille tiedossa oleville maanomistajille.

Lisätietoja: aluearkkitehti Päivi Muhonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 4598 434)


Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok