FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15, pe 8-14  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, pe 8-14  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston yleiskaava

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pitkälänvuoren alueelle Petäjäveden kuntaan. Kaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää. Petäjäveden kunnanhallitus teki kaavoituksen käynnistämistä koskevan päätöksen 25.05.2015 § 107.

Kaavaluonnos liitteineen asetettiin nähtäville 15.09.2016 – 14.10.2016 väliseksi ajaksi. Kaavahankkeen valmistelu on ollut keskeytyneenä edellä kuvatuista vaiheista lähtien vuoden 2020 kesään asti, minä aikana hankkeen teknistaloudelliset lähtökohdat, tavoitteet ja osapuolet ovat muuttuneet ja tarkentuneet.

Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä.  Ympäristövaikutusten arviointi laaditaan YVA-lain (252/2017) ja asetuksen (277/2017), sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja -asetuksen (895/1999) edellyttämässä laajuudessa.  Hankkeen YVA-menettelyyn liittyviin asiakirjoihin voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla:  www.ymparisto.fi/pitkalanvuorentuulivoimahankeYVA.

Lisätietoja: aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


 

Tiedote
17.11.2021

Petäjäveden Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen keväällä 2021 valmistuneessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty hankkeen etenemisen tavoiteaikataulu, jonka mukaan valmisteluvaiheen kaavaluonnos ja YVA:n selostus oli tarkoitus olla nähtävillä syys-marraskuussa 2021. Yleisötilaisuus oli suunniteltu pidettävän asiakirjojen nähtävilläoloaikana. Hanke ei ole kuitenkaan edennyt tavoiteaikataulussa.

Kun hanke etenee valmisteluvaiheen kuulemiseen, tullaan järjestämään yleisötilaisuus. Asiakirjojen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta tullaan tiedottamaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdissä, kun se on ajankohtaista.


TAPAHTUMAT

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.03.2021-16.04.2021 välisenä aikana Petäjäveden kunnantalolle osoitteessa Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi sekä internetsivuilla osoitteeseen www.petajavesi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mahdolliset mielipiteet tuli toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti kunnanhallitukselle, Petäjäveden kunnan kirjaamoon tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., viimeistään 16.4.2021 mennessä.

Yleisötilaisuus
Koronatilanteen vuoksi hanketta koskeva yleisötilaisuus pidettiin etäyhteydellä torstaina 25.3.2021 klo 17.30 alkaen. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi


Vuoden 2016 valmisteluvaiheen aineisto:

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto:
Kaavakartta
kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta
Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys liitteineen
Maisemaselvitys liitteineen
Luontoselvitys liitteineen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok