FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston yleiskaava sekä Petäjäveden vesistöjen rantayleiskaavan muutos

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pitkälänvuoren alueelle Petäjäveden kuntaan. Kaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Tuulivoimalat sijoitetaan yksityisen omistamalle alueelle, jonka pinta-ala on noin 640 ha. Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy huolehtii vuokraesisopimusten tekemisestä tarvittavien maanomistajien kanssa.

Yleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Lisäksi yleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet.

Tuulivoimapuistoalueen tekninen suunnittelu etenee kaavoituksen rinnalla. Pitkälänvuoren tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 7 tuulivoimalaitoksen rakentamista.

Kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolo pidettiin 15.9.2016 – 14.10.2016 välisenä aikana.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto:
Kaavakartta
kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta
Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys liitteineen
Maisemaselvitys liitteineen
Luontoselvitys liitteineen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok