FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Rakennusluvat haetaan sähköisesti verkosta www.lupapiste.fi    Lupapiste Logo

Rakentamisen ja maankäytön keskeinen ohjaus annetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa

Paikallisia määräyksiä annetaan kunnan rakennusjärjestyksessä. Rakennusjärjestyksessä ohjataan mm. rakennuksen sijoittamisesta ja soveltumisesta ympäristöön. Lainsäädännöllä, asetuksilla ja rakennusjärjestyksellä annetaan rakentamisen vähimmäisvaatimukset ja hankekohtaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee tavoiteltavan laatutason rakentamiselleen joka voi olla vaadittua parempikin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee rakentamisen vastuusta ja velvoitteista. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vastuu rakennushankkeesta. Vastuun ja huolehtimisvelvollisuuden täyttymiseksi hankkeessa on oltava mukana mm. pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Suunnittelijoille ja työnjohtajille on asetettu vaatimuksia koulutuksen ja kokemuksen suhteen hankkeen ja suunnittelutehtävän vaativuus huomioiden.

Kaavoituksella ohjataan ja määrätään yksityiskohtaisestikin rakennuspaikasta, rakennettavasta rakennuksesta ja vaadituista järjestelyistä rakennuspaikalla. Ranta-alueilla on pääosin voimassa vesistöjen rantayleiskaava. Lisäksi ranta-alueille on laadittu rantakaavoja. Näiden lisäksi on voimassa asemakaavoja ja osayleiskaavoja. Maakuntakaava käsittää kuntaa laajemman alueen ja ohjaa maankäyttöä maakunnan tasolla.Rakentamisessa ja rakennetun ympäristön kunnossapidossa on huomioitava myös perinteet ja suojeltu ympäristö ja suojellut rakennukset. Petäjäveden vanha kirkko on ympäröivine vaikutusalueineen yksi Petäjäveden keskeisistä erityishuomiota vaativista kohteista rakennetun ympäristön kannalta.

Muístilista rakennuksen käyttönoton edellytyksistä.

Yhteystiedot

Johtava rakennustarkastaja Teemu Pekkanen puh. 0400 984 783, teemu.pekkanen(at)keuruu.fi

rakennustarkastaja Mia Maula puh. 040 610 5562, mia.maula(at)keuruu.fi

Rakennuslupa-asioissa voit ottaa yhteyttä myös Merja Kapaseen puh. 0400 533 164, merja.kapanen(at)petajavesi.fi

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok