FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Historiallisen huono vuosi kuntataloudessa yleisesti, niin myös Petäjävedellä

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen. Vuosi 2019 oli taloudellisesti historian huonoin vuosi kuntataloudessa yleisesti. Petäjävedellä vuoden 2019 tulos oli myös merkittävästi huonompi aiempiin vuosiin verrattuna tuloksen jäädessä 3,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin alun perin noin 700.000 euroa alijäämäisenä, mutta arviota jouduttiin korjaamaan vuoden mittaan mm. sosiaalipalvelujen kulujen kasvun, ennakoitua heikomman verotulojen kertymän ja vesikriisin aiheuttamien lisäkustannusten myötä. Suurin yksittäinen erä vuoden 2019 alijäämäisessä tuloksessa on Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rahoitustilanteesta johtuva pakollinen varaus -1,95 milj. euroa.

Petäjäveden kunnan talouden perusta on ollut vahva, mutta kunnan talous on kuitenkin heikentynyt vuodesta 2016 lähtien valtakunnallisista linjauksista ja niiden myötä kasvavista menoista, väkiluvun laskusta sekä tulojen heikentymisestä johtuen. Vuoden 2019 tuloksen myötä kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä lähes puolittui aiemmasta n. 7,9 milj. eurosta 4,1 milj. euroon.

Investointitaso vuonna 2019 oli edelleen korkeahko, mutta nettoinvestointien kokonaissumma laski edellisvuoteen verrattuna. Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat Petäjäkodin sisäilmaan liittyvät korjaukset, katujen päällystäminen (Halkokangas II päätie, Välitie, Susitie), kevyenliikenteenväylän rakentaminen Välitien varteen ja radanpohjan kevyenliikenteenväylän kunnostaminen ja valaisu sekä Suutarintien ja Teollisuustien peruskorjaus.

Kunnanjohtajan katsauksen mukaisesti kunnan omaa toimintaa koskevien toiminnallisten tavoitteiden osalta onnistuttiin kuitenkin yleisesti varsin hyvin ja onnistumisia vuonna 2019 oli paljon. Hyviksi strategian mukaisiksi esimerkeiksi käyvät perhekeskuksen onnistunut käyttöönotto, digitalisaation onnistunut lisääminen, suuren suosion kerännyt Pump Track- rata ja Työn imua työtä tuunamalla tutkimushanke yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Tutkimushanke tarjosi kunnan jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden oman työn kehittämiseen työntekijälähtöisesti.

Vuoden 2020 alussa on käynnistetty talouden tasapainotussuunnitelman rakentaminen erikseen nimetyn talouden tasapainotustyöryhmän johdolla. Tasapainotussuunnitelma on tilattu BDO:lta ja tavoitteena on laatia suunnitelma talouden tasapainottamiseksi taloussuunnitelmavuosien aikana. Tilinpäätöksen laadintahetkessä epävarmuutta aiheuttaa myös nykyinen koronaviruksesta johtuva akuutti tilanne. Poikkeustilan kestoa ei vielä lopullisesti tiedetä eikä myöskään vaikutuksia kunnan talouteen ja toimintaan. Akuutti tilanne merkitsee joka tapauksessa heikkenevää talouskasvua, kuntien verotulopohjan heikkenemistä, sijoitustuottojen dramaattista laskua ja sotemenojen kasvua.

Tilinpäätös ja henkilöstökertomus käsitellään kunnanvaltuustossa kesäkuun loppuun mennessä.

Yhteistoimintamenettely käynnistetään poikkeustilanteesta johtuen

Koronavirusepidemiasta johtuvat poikkeusolot vähentävät kunnan tarjoamien palvelujen kysyntää ja tarvetta. Toisaalta joidenkin palvelujen työmäärä on poikkeusoloista johtuen lisääntynyt. Kunnan laajennettu johtoryhmä on käynyt läpi henkilöresursseja ja akuuttiin tilanteeseen on pystytty reagoimaan työntekijäkohtaisilla järjestelyillä (siirrot etätöihin, siirrot eri tehtävään tai työyksikköön, vuosi-lomat, palkattomat poissaolot jne.). Petäjäveden kunnalla ei kuitenkaan ole poikkeusoloista johtuen edellytyksiä tarjota kaikille kunnan työntekijöille/viranhaltijoille työtä.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen. Neuvotteluilla tavoitellaan niiden työntekijöiden/viranhaltijoiden lomauttamista osa- tai kokoaikaisesti, joiden työ on tilapäisesti poikkeustilanteesta johtuen vähentynyt. Henkilöstöä koskevat työnantajan toteuttamat toimenpiteet voivat olla osa-aikaistuksia tai enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia. Kunnan yhteistyötoimikunta kokoontuu 2.4.2020 aloittamaan neuvottelut. Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöä edustavat pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, työnantajan edustajia ovat kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja työsuojelupäällikkö.

Teknisen johtajan valinta vahvistettiin

Kunnan teknisenä johtajana aloittaa 14.4.2020 Mikael Nummi. Kunnanhallitus vahvisti kokouksessaan valintapäätöksen.

Kaavoituskatsaus v. 2020-2021 ja Välitien asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja siinä esitetään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kaavahankkeen vireille tulosta ilmoitetaan joko kaavoituskatsauksessa tai kaavakohtaisesti. Merkittävimmät kaavahankkeet, jotka ovat kaavoituskatsauksen laatimisen aikaan tiedossa, tulevat vireille kaavoituskatsauksella eli niiden vireille tulosta ilmoitetaan katsauksessa. Petäjäveden kunnan tärkeimmät laadinnassa olevat kaavahankkeet ovat: Palvalahden asemakaavamuutos ja laajennus, Korttelin 43 asemakaavamuutos, Välitien asemakaavamuutos, Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston yleiskaava sekä Petäjäveden vesistöjen ratayleiskaavan muutos. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan kaavoituskatsauksen v. 2020-2021 ja päätti antaa kaavoituskatsauksen tiedoksi valtuustolle.

Välitien asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan toteutunutta maankäyttöä alueella. Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Selvitys biokaasutuotannon käynnistämisedellytyksistä Petäjävedellä

Kunnanhallitus päätti myös ylimääräisenä asiana yritysympäristövisionäärin valmisteleman ”Esiselvitys biokaasutuotannon käynnistämisedellytyksistä Petäjävedellä” -koordinointi- ja aktivointihankkeen rahoituksen hakemisesta. Rahoitusta haetaan Keski-Suomen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta 20.000 euroa, joka kattaa hankkeen kustannuksista 100 %. Hankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset biokaasutuotannon käynnistämiselle Petäjävedellä.

Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulut

Kunnanhallitus päätti aiemmin kokoontua poikkeustilanteessa viikoittain. Seuraavat kunnanhallituksen kokoukset pidetään torstaina 9.4.2020 ja maanantaina 20.4.2020. Poikkeustilanteen kehittymistä seurataan ja kokousaikatauluja muutetaan tarvittaessa.

Kunnanvaltuuston kokousajankohdaksi sovittiin alustavasti 27.4.2020 klo 18.00.

Kunnanhallituksen esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuille huomenna keskiviikkona 1.4.2020.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Eero Vainio, puh. 041 449 3002, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
hallintojohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok