FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 14.9.2020 

Petäjäveden kunnanhallituksen 14.9.2020 päätöksiä

Kuntien esitykset Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2021-2022

Keski-Suomen liitto on pyytänyt kunnilta näkemyksiä liiton toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja painopisteistä vuosille 2021-2022. Petäjäveden kunnanhallitus totesi, että Petäjäveden kunta on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Keski-Suomen liiton kanssa kuluvana vuonna ja toivoo yhteistyön jatku-van hyvänä jatkossakin. Keski-Suomen alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseksi yhteistyötä kuntien ja Keski-Suomen liiton välillä tulee jatkaa tiiviisti.

Petäjäveden kunnan lausunto Sydän-Suomen jätelautakunnan talousarviosta vuodelle 2021

Sydän-Suomen jätelautakunta on varannut jäsenkunnille mahdollisuuden antaa lausunto jätelautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2021. Kunnanhallitus totesi, että Petäjäveden kunnalla ei ole huomautettavaa Sydän-Suomen jätelautakunnan talousarvioesitykseen.

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa hallituksen esitysluonnokseksi koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaa uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaa lainsäädäntöä. Petäjäveden kunnanhallitus nojautui lausunnossaan Kuntaliiton hallituksen työvaliokunnan lausuntoluonnokseen ja nosti lausunnossaan esiin kolme keskeistä asiaa: alueiden ja kuntien erilaisuuden huomiointi, rahoitusratkaisujen vaikutukset sekä omaisuusjärjestelyt ja kunnille jäävät toimitilat.

Petäjäveden kunnan viestintäohjeet

Kunnanhallitus hyväksyi henkilöstön käyttöön uudet viestintäohjeet, jotka korvaavat kunnan aiemmat viestintäohjeet. Viestintäohjeet toimivat työkaluna henkilöstölle ja linjaavat koko Petäjäveden kuntakonsernia koskevat yhdenmukaiset ja kaikkien sovellettavissa olevat viestintäkäytännöt. Viestintäohjeen avulla kaikki kunnan työntekijät saavat työkaluja kunnan päivittäiseen viestintään. Viestintäohjeissa määritetään mm. kunnan viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet, viestintäkanavat ja -roolit, kunnan perusviestit, viestinnän vastuut ja organisointi sekä annetaan konkreettisia työkaluja niin työyhteisö- kuin mediaviestintään sekä valmistelu- ja päätösviestintään.

Perusturvajohtajan rekrytoinnin tilanne

Kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi perusturvajohtajan rekrytoinnin tilanteen. Perusturvajohtajan virka on ollut haettavana 1.9.-14.9. Hakuajan päättymiseen mennessä perusturvajohtajan virkaan oli yhteensä 14 hakijaa. Valintaryhmä kokoontuu perjantaina 18.9. valitsemaan hakijoiden joukosta haastateltavat ja haastattelut pyritään pitämään 23.9. ja 25.9.

Kunnanjohtajan irtisanoutuminen, täyttöluvat opetukseen ja vanhuspalveluihin sekä viran lakkauttaminen

Kunnanjohtaja Eero Vainio siirtyy toisiin tehtäviin ja on toimittanut irtisanoutumisen 9.9.2020 päivätyllä ilmoituksella. Kunnanjohtajan irtisanoutumisaika on kaksi kuukautta. Kunnanhallitus päättää sijaisjärjestelyistä ja jatkotoimenpiteistä kunnanjohtajan valinnan suhteen seuraavassa kokouksessa 28.9.2020.

Lisäksi kunnanhallitus myönsi täyttöluvat yläasteen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virkaan, vanhuspalveluihin laitoshoitajan tehtävään sekä päätti lakkauttaa laskentasihteerin viran.

Kunnanjohtajan kuuleminen matkalasku- ja luottokorttiepäselvyyksistä / Erityistilintarkastus

Kunnanjohtajan matkalaskuissa ja luottokorttiveloituksissa aiemmin huomattuihin epäselvyyksiin liittyen kunnanhallitus keskusteli mahdollisesti liikaa maksetuiden etuuksien 2017-2019 käsittelystä.

BDO Oy on laatinut raportin laajennetun matkalaskutarkastuksen havainnoista 21.8.2020. Kunnanjohtajaa on kuultu asiasta kunnanhallituksen kokouksissa 3.8. ja 24.8.2020. Kunnanjohtajalla on ollut mahdollisuus toimittaa kirjallinen vastine ja/tai tositteita kunnanhallituksen kokoukseen 14.9. Kunnanjohtaja on toimittanut sähköpostitse kirjelmän sekä asiamiehensä laatiman kirjelmän. Kunnanhallitus totesi, että kirjelmät eivät antaneet sellaista lisätietoa, joka vaikuttaisi asian ratkaisemiseen.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajalta peritään BDO:n raportin mukaisesti liikaa maksettuja etuisuuksia yhteensä 1.948,52 euroa, josta liikaa maksettuja kilometrikorvauksia vuosilta 2017-2019 on yhteensä 1.348,02 euroa ja liikaa maksettuja päivärahakorvauksia vuosilta 2017-2018 on yhteensä 600,50 euroa.

Lisätietoja: kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki, puh. 050 414 7275, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok