FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 25.1.2022

Petäjäveden kunnanhallituksen 24.1.2022 päätöksiä

Petäjäveden kunnan valtionosuudet vuonna 2022

Valtiovarainministeriö on 30.12.2021 päivätyllä päätöksellä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan peruspalvelujen valtionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2022.

Kunnan vuoden 2022 talousarvioon on budjetoitu aiemmin saatuun valtiovarainministeriön ilmoitukseen pohjautuen peruspalvelujen valtionosuutta 8.864.020 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslainmukaista valtionosuutta -63.500 euroa. Peruspalvelujen valtionosuus on päätöksen mukaisesti vuodelle 2022 5.669 euroa arvioitua pienempi. Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta on talousarvioon varattu 2.177.770 eli päätöksen mukaisesti vuodelle 2022 sitä maksetaan 14.290 euroa arvioitua vähemmän. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuusvähennys on puolestaan 4.495 euroa enemmän kuin budjetoitu. Valtionosuuspäätöksien mukaisesti yhteenlaskettu valtionosuuksien määrä on noin 25.000 euroa talousarvioon budjetoitua vähemmän.

Lisäksi valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2022. Hyvinvointilautakunnalle kirjattavia kotikuntakorvauksia on talousarvioon budjetoitu menoja -68.045 euroa ja tuloja 177.586 euroa, eli nettotulot 109.542 euroa. Valtionosuuspäätöksen mukaiset kotikuntakorvaukset ovat talousarvion mukaiset.

Kunnanhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedokseen ja päätti, että oikaisuvaatimuksen tekemiseen ei ole aihetta.

Konsernijohtamisen palvelualueen käyttösuunnitelma 2022

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion kokouksessaan 15.11.2021 § 87. Toimielimet hyväksyvät talousarvioon perusturvat käyttösuunnitelmat palvelualueittain tehtäväaluetasolla. Käyttösuunnitelmassa tulee hyväksyä toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot sekä investoinnit.

Käyttösuunnitelmapäätös muodostuu ao. toimintojen, määrärahojen ja -tuloarvioiden toteutumista koskevista tavoitteista siten, että ne eivät ole ristiriidassa valtuuston asettamien tavoitteiden kanssa. Käyttösuunnitelmassa on otettava huomioon valtuuston määrärahoihin hyväksymät erilliskohdennukset ja toimintatavoitteiden muutokset.

Kunnanhallitus hyväksyi konsernijohtamisen palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Petäjäveden ja Multian kuntien elinvoimapäällikön viran järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen purkaminen

Petäjäveden kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.6.2020 § 127 elinkeinoyhteistyöstä Multian kunnan kanssa ja hyväksynyt yhteistyösopimuksen, jolla on sovittu kuntien yhteisen elinvoimapäällikön palkkaamisesta.

Elinvoimapäällikkö on irtisanoutunut virastaan tultuaan valituksi Multian kunnan kunnanjohtajaksi. Petäjäveden kunnanhallitus on kokouksessaan 20.12.2021 § 312 päättänyt pyytää Multian kunnalta virallista kannanottoa elinvoimapäällikön tehtävien järjestämisestä yhteistyössä Petäjäveden kunnan kanssa 18.1.2022 mennessä.

Multian kunnanvaltuusto on käsitellyt elinkeinoyhteistyön irtisanomista Petäjäveden kunnan kanssa kokouksessaan 21.12.2021 ja päättänyt irtisanoa yhteistyösopimuksen elinvoimapäällikön palveluista Petäjäveden kunnan kanssa 31.12.2021 lukien ja esittää, että kunnat irtisanovat päätöksillään sopimuksen päättymään 28.2.2022.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen Multian kunnanvaltuuston 21.12.2021 päätöksen ja esittää kunnanvaltuustolle yhteistyösopimuksen irtisanomista siten, että sopimus päättyy 28.2.2022. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 21.2.2022.

Hallintojohtajan irtisanoutuminen ja konsernijohtamisen palvelualueen määräaikaiset tehtävien järjestelyt

Hallintojohtaja Anni Hakala on ilmoittanut 17.1.2022 irtisanoutuvansa Petäjäveden kunnan hallintojohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 13.2.2022. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen hallintojohtajan irtisanoutumisen ja totesi virkasuhteen päättyvän 13.2.2022. Lisäksi kunnanhallitus päättää hallintojohtajan kunnan tilien käyttöoikeudet virkasuhteen päättymispäivään.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.9.2021 hallintojohtajan tehtävien järjestelyistä ajalle 1.10.2021-31.1.2022 hallintojohtajan opintovapaan ajaksi. Tehtävien järjestelyjä on syytä jatkaa edelleen määräaikaisesti 30.4.2022 saakka, koska hallintojohtajan tehtävänkuvan ja täyttöluvan osalta valmistelu on vielä kesken.

Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt 29.11.2021 työllisyyspalvelupäällikön tehtävien järjestämisestä määräaikaisesti ajalle 11.11.2021-11.2.2022. Työllisyyspalvelujen kokonaisuutta selvitellään edelleen eikä tehtävää ole tarkoitus entisessä muodossaan täyttää. Tehtävien järjestelyjä jatketaan edelleen määräaikaisesti 30.4.2022 saakka.

Kunnanhallitus päätti, että hallinnollinen sihteeri Jaana Nevanperä jatkaa määräaikaisessa hallintopäällikön tehtävässä. Hallintopäällikön tehtäviin kuuluvat kunnanhallituksen ja valtuuston valmistelu, pöytäkirjanpitäjänä toimiminen, päätösten täytäntöönpano sekä vastuu muista hallinnollisista asioista. Lisäksi tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallinnon tehtävät, tietohallintoon ja viestintään liittyvät tehtävät sekä muut hallintojohtajan tehtävät erillisen tehtävänjaon mukaisesti. Varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth vastaa hallintojohtajan virkaan kuuluvasta lähiesimiestyöstä (hallintotiimin esimiestyö) sekä työterveysyhteistyöstä. Työllisyyspalveluiden osalta Sanna Ruuth toimii vt. työllisyyspalvelupäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat työllisyyspalveluiden esimiestyö, työsuojelupäällikön tehtävät sekä työllisyyspalvelujen hallinto. Edellä mainittujen kokonaisuuksien hoitamisesta Sanna Ruuthin tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 12.2.-30.4.2022 määräaikaisesti yhteensä 20 %:lla. Kunnanjohtaja Mikko Latvala vastaa hallintojohtajan virkaan kuuluvasta talousjohtamisen kokonaisuudesta sekä toimii kt-yhteyshenkilönä. Määräaikaiset tehtävien järjestelyt ovat voimassa ajalla 1.2.-30.4.2022.

Kunnanhallitus päätti myös konsernijohtamisen palvelualueen laskujen hyväksymisestä tehtäväjärjestelyjen ajaksi.

Täyttöluvat ja edustajien nimeämiset

Kunnanhallitus on nimennyt Anne Konttisen hyvinvointilautakuntaan kunnanhallituksen edustajaksi toimikaudeksi 2021-2023. Konttisen tultua valituksi Petäjäveden kunnan koulukuraattoriksi, hän ei voi enää toimia asianomaisessa lautakunnassa. Kunnanhallitus valitsi Anne Konttisen tilalle hyvinvointilautakuntaan kunnanhallituksen edustajaksi Jere Malilan. Lisäksi kunnanhallitus nimesi Petäjäveden vanhan kirkon säätiön hallitukseen Anni Hakalan tilalle Ulla Niemenmaan ja hänen varalleen Jaana Nevanperän.

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvat perusturvan palvelualueelle lähihoitajan, sairaanhoitajan ja perhetyöntekijän tehtäviin. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvat myös varhaiskasvatuksen opettajan ja perusopetuksen kotitalouden lehtorin virkaan sekä kirjastovirkailijan tehtävään.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Petäjäveden kunnan vesistöjen rantayleiskaavamuutoksen hyväksymistä sekä yhden yksittäisen tontin myymistä osoitteessa Lähdetie 6.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 26.1.2022 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok