FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 8.3.2022

Petäjäveden kunnanhallituksen 7.3.2022 päätöksiä

 

Petäjäveden vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite luontokohteiden ympärivuotisen saavutettavuuden parantamiseksi

Kunnanvaltuuston kokouksessa 21.2.2022 jätettiin Tarmo Ketolan ja 13 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite luontokohteiden ympärivuotisen saavutettavuuden parantamiseksi. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen kuntarakennelautakunnan valmisteltavaksi.


Vuonna 2021 jätetyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet

Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.

Vuoden 2021 aikana on jätetty kahdeksan valtuustoaloitetta:

1. Biokaasutuotantoa ja jakelua Petäjävedelle

2.  Valtuustoaloite mielenterveyden ea-koulutuksesta Petäjäveden kouluihin

3. Yksityistieavustuksiin osa kunnan kiinteistöverotuotosta

4.  Valtuustoaloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä

5. Valtuustoaloite: urheilu-, kulttuuri- ja taidesponsorointi

6. Valtuustoaloite vauvarahan käyttöön ottamiseksi

7. Valtuustoaloite rakentajarahasta omakotitalon tai teollisuus-/liikekiinteistön rakentajalle

8.  Ajoharjoittelupaikka kaksipyöräisille

Vuoden 2021 aikana ei jätetty kuntalaisaloitteita.

kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet sekä toteaa keskeneräiset ja loppuun käsitellyt aloitteet. Kunnanvaltuusto käsittelee aloitteita kokouksessaan 14.3.2022.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli aiemmin jätetyt keskeneräiset aloitteet, joita olivat kuntalaisaloite tekojääradan rakentamisesta Petäjävedelle sekä valtuustoaloite vammaispalvelun asumisyksiköstä Petäjävedelle. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kyseiset aloitteet on käsitelty.

Kaavoituskatsaus 2022-2023

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksessa 2022-2023 esitellään tarkemmin ne kaavahankkeet, joiden laadinta on kesken tai joiden laadinta on käynnistymässä lähitulevaisuudessa. Petäjäveden kunnan tärkeimmät laadinnassa olevat kaavahankkeet ovat Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston yleiskaava sekä Petäjäveden vesistöjen
rantayleiskaavan muutos ja asemakaavamuutokset Ritoniementiellä, Välitiellä sekä korttelin 43 osalta. Lähitulevaisuuden tärkeimpiä kaavahankkeita ovat Palvalahti-Kintauden osayleiskaava ja Kirkonseudun rakennuskaava.

Kunnanhallitus hyväksyi vuosien 2022-2023 kaavoituskatsauksen ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.


Osallistuminen Kestävä Kuntatalous verkostohankkeeseen 2022-2024

Kuntaliitto on esittänyt Petäjäveden kunnalle mahdollisuuden liittyä mukaan Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyössä kiinnostuneiden kuntien kanssa toteuttamaan Kestävä Kuntatalous II verkostohankkeeseen 2022-2024, joka on jatkoa aiemmin 17 kunnan kanssa toteutetulle Kestävä Kuntatalous verkostohankkeelle. Hankkeessa tuetaan kuntia niin kattavan tilannekuva-analyysin, oman kehittämissuunnitelman kuin vertaisoppimisen keinoin. Kunnanhallitus päätti osallistua Kestävä Kuntatalous II verkostohankkeeseen vuosina 2022-2024.

 

Petäjäveden kunnan kannanotto eläinlääkäripalveluista

Petäjäveden kunta on saanut Jyväskylän ympäristöterveydestä viestin, jonka mukaan Petäjäveden kunnaneläinlääkärin vastaanotto siirtyy Palokan kunnaneläinlääkärin yhteisvastaanotolle 18.2.2022. Kunnanhallitus antoi eläinlääkäripalveluista kannanottonsa kokouksessaan 14.2.2022.

Ympäristöterveysjohtaja Päivi Pietarinen ja ympäristöterveyspäällikkö ovat antaneet 25.2.2022 vastauksen Petäjäveden kunnan kannanottoon eläinlääkäripalveluista. Vastauksessa todetaan muun muassa, että Petäjävedellä sijaitsevan eläinlääkärin vastaanoton lakkauttaminen ei aiheuta palvelutason heikentymistä. Palokan yhteisvastaanoton laajentuminen tuo eläinlääkintähuollon toimintaan joustavuutta ja asiakkaan näkökulmasta parempaa palvelua eläinlääkärin saavutettavuuden paranemisen ja varattujen aikojen peruuttamisten vähenemisen johdosta.

Eläinten hyvinvointi ei ole vaarassa tehdyn muutoksen vuoksi. Jyväskylän seudun ympäristöterveys tarjoaa lakisääteisiä eläinlääkäripalveluita muutoksen jälkeen edelleen vähintäänkin samantasoisesti yhteistoiminta-alueelle. Eläinlääkintähuollon maksuosuuksien laskentaperiaatteista on sovittu yhteistoimintasopimuksessa, joka on päivitetty vuonna 2020. Vastaanottojen sijainnit eivät vaikuta maksuosuuksiin, vaan eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan suoriteperusteisesti kuntien kesken.

Kunnanhallitus merkitsi saadun vastauksen tiedokseen ja lähetti sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja kuntarakennelautakunnalle.

Tarkastuslautakunnan kysymys kunnanhallitukselle tilinpäätöksen 2021 valmistumisesta

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 19.1.2022 esittänyt valtuustolle huolensa kunnan resurssien riittävyydestä kevään 2022 aikana tilinpäätöksen valmistelussa ja muuttuvan kunnan toiminnan organisoinnissa.

Kunnanhallitus antoi vastauksen tarkastuslautakunnan kysymykseen kokouksessaan 14.2.2022. Tilinpäätöksen valmistelutilanne on kuitenkin tarkentunut annetun vastauksen jälkeen.

Kunnanhallitus täydensi tarkastuslautakunnalle annettavaa vastaustaan tilinpäätöksen 2021 valmistumisesta. Vastauksessaan kunnanhallitus totesi, että tilinpäätös ei tule valmistumaan kaikilta osin maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen valmistelun tueksi on hankittu lisäresurssia ja kunnanhallitus sitoutuu siihen, että tilinpäätös valmistuu huhtikuun aikana.

Osallistuminen Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi

Ukrainan jouduttua Venäjän hyökkäyksen kohteeksi 24.2.2022, on siviiliväestön inhimillisen kärsimyksen määrä merkittävä. Avun tarve alueella on ilmeinen. Suomalaiset kaupungit ja kunnat ovat osoittaneet tukea ukrainalaisille mm. erilaisilla valaistuksilla ja muilla keinoilla. Kunnanhallitus päätti ohjata 2.000 euron avustuksen Ukrainalle Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräyksen kautta.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus sekä valtuuston puheenjohtajisto päätti toimia talouden tasapainotustyöryhmänä, jonka toimikausi kestää 31.5.2023 saakka. Lisäksi kunnanhallitus päätti yhden yksittäisen tontin myynnistä sekä täydensi hallintojohtajan valintaryhmän kokoonpanoa. Valintaryhmään oli aiemmin nimetty hallintopäällikkö Jaana Nevanperä, mutta hänen itse päätyessä hakemaan virkaa, päätettiin valintatyöryhmään nimetä hänen tilalleen varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 9.3.2022 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok