FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 7.6.2022

Petäjäveden kunnanhallituksen 6.6.2022 päätöksiä

 
Hallintosäännön tarkistaminen

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset hallintosäännöllä.

Hallintosääntöä on uudistettu valtuustokauden alussa 1.8.2021 alkaen muun muassa Petäjäveden ja Multian lupalautakuntayhteistyön sekä hyvinvointilautakunnan yksilöasioiden jaoston myötä.

Kuntatekniikan insinöörin viran lakkauttamisen sekä yhdyskuntatekniikan päällikön viran perustamisen myötä hallintosääntöön on tehty teknisiä korjauksia nimikkeiden osalta sekä täsmennetty teknisen johtajan ja yhdyskuntatekniikan päällikön toimivallan jakoa sekä tehtäviä. Lisäksi hallintosääntöön on täsmennetty lupalautakuntaa koskevia kirjauksia ja todettu, että tarkemmin lupalautakunnan tehtävistä ja toimivallansiirroista määrätään lupalautakunnan toimintasäännössä. Lupalautakunnan toimintasääntö on valmistelussa ja lupalautakunta hyväksyy toimintasäännön alkusyksyn aikana. Rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin delegoinnit tullaan määrittämään lupalautakunnan toimintasäännössä.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön tarkistukset. Valtuusto käsittelee hallintosäännön tarkistamista kokouksessaan 13.6.2022.


Talouden tasapainotusohjelman päivittäminen

Petäjäveden kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020-2024 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.6.2020 § 27. Tasapainottamisohjelmassa tavoitteeksi asetettiin yhteensä noin 1 milj. euron säästötoimet. Talouden tasapainottamisohjelmaa on päivitetty keväällä 2021. Ohjelman päivitystä käsiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa toukokuussa 2021 ja henkilöstön edustajat antoivat kannanottonsa päivitettyyn tasapainottamisohjelman toimenpiteisiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi tasapainottamisohjelman kokouksessaan 4.6.2021 ja ohjelman toimenpiteet ovat toimineet vuoden 2022 talousarvion pohjana.

Tasapainotusohjelman hyväksymisen jälkeen tunnusluvut ja ennusteet ovat päivittyneet. Lisäksi tasapainotusohjelman toimenpiteitä on ollut tarpeen tarkentaa ja päivittää. Johtoryhmä on valmistellut tasapainotusohjelman päivitystä. Päivitystarpeita on käyty läpi talouden tasapainotustyöryhmän kokouksessa 9.5.2022. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tasapainotusohjelman päivitystä kokouksessaan 19.5.2022 ja mahdolliset henkilöstön edustajien kirjalliset kannanotot on pyydetty toimittamaan 31.5.2022 mennessä.

Talousarvion raami vuodelle 2023 valmistellaan päivitetyn tasapainotusohjelman toimenpiteiden pohjalta. Raami käsitellään kunnanhallituksessa elokuussa

Kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2021-2024 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Valtuusto käsittelee ohjelmaa 13.6.2022 kokouksessaan.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen

 Petäjäveden kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on laajentunut ja hyväksytty vuonna 2011 edellisen kerran. Nyt toiminta-alueen laajentuminen on ajankohtaista ja vesihuoltolaitoksen näkökulmasta suunnitelluille alueille on hyvin kysyntää ja kokonaisuuden nimissä järkevä ansaintalogiikka on mahdollista. Laajenemisalueet ovat Kaistinmäen, Toppalan ja Nuottiniemen alueet. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamissuunnitelmat. Lisäksi kunnanhallitus valtuutti kuntarakennelautakunnan järjestämään päätöksentekoa varten tarvittavat kuulemiset. Kunnanhallitus palautti asian kuntarakennelautakunnan valmisteltavaksi kuulemisia varten.

Valtuustoaloite Petäjäveden kunnan takauksesta yksityisteiden perusparannuksen omarahoitusosuuteen

Kunnanvaltuuston kokouksessa 14.3.2022 jätettiin Kimmo Ijäksen ja 14 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite siitä, että Petäjäveden kunta takaisi yksityisteiden perusparannuksen omarahoitusosuuden.

Aloite on siirretty kuntarakennelautakunnan valmisteltavaksi ja se on käsitellyt aloitetta kokouksissaan 11.5.2022 ja 1.6.2022. Kuntarakennelautakunta on todennut, että selvitysten mukaan kunnan takausta ei pystytä käyttämään tiekunnan perusparannushankkeissa, joita valtio avustaa. Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että aloite Petäjäveden kunnan takauksesta yksityisteiden perusparannuksen omarahoitusosuuteen on loppuun käsitelty.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2021 sekä hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2022-2025. Lisäksi kunnanhallitus päivitti kunnan sisäilmatyöryhmän kokoonpanon.

Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle, että se myöntää eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja yhdelle varajäsenelle sekä valitsee heidän tilalleen uudet jäsenet jäljellä olevalle toimikaudelle.

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 8.6.2022 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok