FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 8.11.2022

Petäjäveden kunnanhallituksen 7.11.2022 päätöksiä


Lausuntopyyntö: jätetaksaluonnoksista vuodelle 2023

Sydän-Suomen jätelautakunta on pyytänyt Petäjäveden kunnan lausuntoa Sammakkokangas Oy:n toimialueen kuntien jätetaksaluonnoksista vuodelle 2023.

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon jätetaksaluonnoksista:

Perusmaksun korotus on perusteltua, sillä kustannukset on kauttaaltaan nousseet ja tekstiilijätteen keräys tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia.

1.1.2023 voimaan tulevien jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä, joissa huoneistoja on viisi tai enemmän, tulee olla keräysastiat hyötyjätteille (biojäte, kartonki-, muovi-, metalli-, lasipakkausjäte). Kiinteistöt, joissa on alle viisi huoneistoa, toimittavat pakkausjätteet tuottajayhteisön tai jäteyhtiön keräyspisteisiin. Hinnankorotukset (sekajäte energiaksi ja perusmaksu) kohdistuvat osaltaan omakotiasujiin, joita Petäjäveden kunnassa on suuri osa. Kiinteistöt, joissa huoneistoja on viisi tai enemmän hyötyvät pakkausjätteiden tyhjennys hinnan alentamisesta, mutta sen etusijajärjestyksen mukainen ohjaavuus ei toteudu omakotiasujien kohdalla.

Jätetaksan ja jätekeskustaksan taululukon 3 mukaan lajittelemattomalla sekajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka sisältää merkittävästi biojätettä, lasia, metallia ja/tai kartonkia. Taksaan tulisi määritellä yksiselitteisemmin, milloin katsotaan että sekajäte on lajittelematon.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

Kunnan talouden osavuosikatsaus sisältää arvion talouden ja toiminnan toteutumisesta syyskuun loppuun 2022. Osavuosikatsaukset raportoidaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista valtakunnallisen automaattisen talousraportoinnin aikataulua mukaillen.

Verotulot ovat kertyneet talousarviota paremmin toteuman ollessa 78,5 %. Syyskuussa päivittyneen veroennustekehikon mukaisesti veroennuste kuluvalle vuodelle on noin 341.000 euroa suurempi talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti toteuman ollessa 75,3 %. Elokuussa päivitetyn ennakkotiedon mukaisesti valtionosuuksia on kertymässä noin 126.000 euroa talousarviota enemmän. 

Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin toteuman ollessa 83,4 %. Tukien ja avustusten toteumaa ovat kasvattaneet aiempien vuosien avustukset, jotka on kirjattu käyttötalouteen. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota suurempina toteuman ollessa 77,7 %. Toimintakulujen kuitenkin ennustetaan nousevan loppuvuonna voimakkaan kustannusten nousun myötä. Henkilöstökulujen toteuma on talousarviota suurempi toteuman ollessa 78 %. Kunta-alalle saatiin työehtosopimusratkaisu kesäkuussa ja palkankorotusten kustannusvaikutus on alkuperäistä talousarvion palkankorotusvarausta suurempi. Palvelujen ostot ovat kertyneet hieman talousarviota suurempina, toteuman ollessa syyskuun lopun tilanteessa 78,3 %.

Syyskuun lopun tilanteesta laaditun tilinpäätösennusteen mukaisesti tilikauden alijäämän ennuste on n. -900.000 euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia erityisesti henkilöstökulujen ja kustannusten noususta johtuvien tekijöiden vuoksi. Lisäksi ennusteessa ei ole huomioitu sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden talousarvioylityksiä, jotka käsitellään talousarviomuutosten yhteydessä.

Kunnanhallitus päätti esittää osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2022 valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan 14.11.2022.

Talousarvion 2022 muutosten hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 8.11.2021. Talousarvioon on tämän jälkeen tehty muutoksia investointiosaan.

Kuluvan syksyn aikana erityisesti verotulo- ja valtionosuusennusteet ovat muuttuneet merkittävästi, jolloin on tarpeen tehdä talousarviomuutokset niiden osalta. Muutoksia tilikauden tulokseen voivat vielä aiheuttaa erityisesti koronavaltionavustukset ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen. Lisäksi Petäjäveden kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuutta, josta ei ole vielä saatu päätöstä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvioon:

Perusturvan palvelualueella palveluiden ostoihin lisätään -470.000 euroa sekä lisäksi terveyspalvelujen osalta erikoissairaanhoidon asiakaspalveluiden ostoihin lisätään 568.000 euroa. Lisäksi maksutuottoihin lisätään 100.000 euroa ja omaishoidon tuesta vähennetään 50.000 euroa. Tuottoihin lisätään 155.000 euroa valtion koronakorvauksista johtuvia tuloja.  Sosiaalipalveluissa ylitykset johtuvat lisääntyneestä palvelutarpeesta, kasvaneista henkilöstökuluista sekä asumispalveluiden kustannusten kasvusta. Henkilöstökuluja kasvattavat palkkakustannusten yleinen kasvu ja uuden sosiaalityöntekijän viran perustamiskustannukset. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätösennusteen 31.8.2022 mukaan Petäjäveden kunnan erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan kasvavan kuluvalle vuodelle 568.000 euroa.

Sivistyksen palvelualueella varhaiskasvatuksen maksutuottoja pienenennetään 35.000 euroa ja kotihoidon tukeen lisätään 15.000 euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin lisätään 100.000 euroa. Palveluiden ostoihin lisätään 50.000 euroa, joka kohdistetaan perusopetuksen koulukuljetuksiin. Opetuksen henkilöstökuluihin lisätään 30.000 euroa. Varhaiskasvatuksen maksutuotot kertyvät viiveellä ja osa kertyneistä maksutuotoista ei vielä näy syyskuun toteumassa. Varhaiskasvatuksen maksutuotot eivät kuitenkaan tule kertymään ennakoidusti, vaan jäävät noin 35.000 euroa alle talousarvion. Tämän lisäksi kotihoidon tuki tulee ylittämään talousarvion noin 15.000 eurolla. Varhaiskasvatuksessa myös henkilöstökulut tulevat ylittymään noin 100.000 eurolla. Henkilöstökulujen ylitykset varhaiskasvatuksessa johtuvat ennakoimattomista lisäresurssitarpeista ja sijaiskuluista.

Lokakuun alusta lähtien indeksikorotus nostaa koulukuljetusten kustannuksia. Koulukuljetukset tulevatkin kokonaisuudessaan menemään yli talousarvion noin 50.000 euroa. Lisäksi syyslukukaudella on aloitettu uutena toimintona valmistava opetus niin Kirkonkylän koululla kuin Yläasteellakin. Tämä yhdessä erityisen tuen lisäresurssin myötä lisää henkilöstökuluja noin 30.000 euroa.

Lisäksi verotuloarviota korotetaan 341.000 euroa alkuperäisestä talousarviosta ja valtionosuuksiin lisätään yhteensä 126.000 euroa korotusta. Talousarvomuutosten jälkeen tilikauden tulos on -1.366.210.

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 2022 muutokset kokouksessaan 14.11.2022.

Yhteisen ateriapalveluyhtiön perustaminen

Petäjäveden kunnanhallitus on 20.6.2022 § 164 päättänyt käynnistää selvityksen Keuruun kaupungin, Multian ja Petäjäveden kuntien sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteisen in-house yhtiön toimintamallista ja perustamisesta.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen siirtyessä hyvinvointialueiden toiminnaksi kunnat eivät voi itse tuottaa palveluja hyvinvointialueelle, vaan toiminta on yhtiöitettävä.

Keuruun kaupunki, Multian kunta ja Petäjäveden kunta ovat selvittäneet yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa yhteisen ateria- ja puhtauspalveluyhtiön perustamista kaupungin, kuntien ja hyvinvointialueen tarpeisiin. Yhtiö voisi myös tuottaa muita palveluja. Yhtiön suunniteltu toimiala olisi ateria- ja puhtauspalveluiden tuottaminen sekä välinehuolto, kuljetuspalvelut, kiinteistönhuolto- ja kunnossapitopalvelut ja muut tukipalvelut.

Perustettavan yhtiön hallituksen jäsenmääräksi esitetään viisi jäsentä, joista Keuruun kaupunki valitsee kaksi jäsentä, joista toinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja toinen jäsen on viranhaltijajäsen. Muut osakkaat nimeävät kukin yhden jäsenen.

Yhtiöittäminen on suunniteltu toteutettavaksi liiketoimintakaupalla, jossa yhtiön omistajaksi tulevat kunnat myyvät harjoittamansa liiketoiminnan yhtiölle. Liiketoimintakauppa sisältää ruokapalveluhenkilöstön siirtymisen liikkeen luovutuksen periaatteita noudattaen vanhoina työntekijöinä perustettavan yhtiön palvelukseen. Samoin ruokapalveluihin liittyvä irtain omaisuus, sopimukset ja mahdolliset immateriaalioikeudet siirtyvät liiketoimintakaupassa yhtiölle.

Yhtiö on tarkoitus perustaa vuoden 2022 aikana, varsinainen liiketoiminta luovutetaan yhtiön harjoitettavaksi 1.2.2023 alkaen, joka on liiketoiminnan luovutusajankohta.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle yhteisen ateriapalveluyhtiön perustamista. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 14.11.2022.

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 9.11.2022 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok