FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 7.3.2023

Petäjäveden kunnanhallituksen 6.3.2023 päätöksiä

Kulttuuriapuraha 2023

Petäjäveden kunnan 125- juhlavuoden juhlapäätöksenä perustettiin Petäjäveden kunnan kulttuurirahasto. Rahaston tarkoituksen on tukea ja edistää kuntalaisten kulttuurillista hyvinvointia sekä vaalia Petäjäveden kulttuuriperintöä. Ensimmäisen kerran apurahoja jaettiin Petäjäveden kunnan 150- juhlavuonna 2018.

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 7.2.2023 ja antanut esityksensä kunnanhallitukselle apurahan jakamisesta vuonna 2023.

Kunnanhallitus päätti hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti jakaa kulttuuriapurahaa vuonna 2023 yhteensä 8.000 euroa. Kunnanhallitus julisti apurahan haettavaksi huhtikuun loppuun mennessä.

Vuoden 2022 talousarvion ylitysten hyväksyminen

Vuoden 2022 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen palvelualueet ovat raportoineet valtuustoon nähden sitovien määrärahojen ylityksistä. Talousarvio on ylittynyt seuraavien sitovuustasojen osalta: tarkastuslautakunta (hallinnon ja talouden tarkastus), kunnanvaltuusto (ylin päätösvalta), kuntatekniikan palvelualue ja hyvinvointilautakunta.

Tarkastuslautakunnan (hallinnon ja talouden tarkastus) toimintakate on 100.7 %. Toimintakatteen pieni ylitys johtuu arvioitua suuremmista henkilöstökuluista.

Kunnanvaltuuston (ylin päätösvalta) osalta toimintakate on 102.6 % ja toimintakate ylittyy noin 5.400 euroa. Ylitykset ovat muodostuneet aiempaa arviota suuremmista kokouspalkkiokuluista.

Konsernijohtamisen palvelualue alitti merkittävästi talousarvion. Palvelualueen toimintakate oli 76.5 %.

Kuntarakennelautakunnan toimintakate on 106.4 %. kuntarakennelautakunnan alla ylitykset kohdistuvat kuntatekniikan palvelualueeseen, jonka toimintakate on 108.4 %. Kuntatekniikan palvelualueen toimintatuottojen toteuma on 108.5. % ja toimintakulujen toteuma on 108.1 %.

Kuntatekniikan palvelualueen toimintakate ylittyy n. 265.000 euroa. Suurin ylitys johtuu henkilöstökuluista n. 210.000 euroa. Merkittävää ylitystä oli myös aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa n. 108.000 euroa sekä muissa toimintakuluissa n. 67.000 euroa.

Kuntatekniikan palvelualueen henkilöstökulujen ylitykset koostuvat suurimmalta osin ruoka- ja siivouspalveluiden talousarviosta puuttuneista henkilötyövuosista sekä sijaiskuluista. Tilapalveluissa merkittävää ylitystä aiheuttivat Ukrainan sodan vaikutuksista nousseet aineiden, tarvikkeiden ja energian kustannukset.

Vesihuoltolaitoksen positiivinen tulos ylitti talousarvion n. 55.500 euroa. Vesilaitoksen toimintaa on kuitenkin kehitettävä edelleen, jotta toimintakate riittäisi kattamaan myös poistot.

Hyvinvointilautakunnan toimintakate on 101.1 %. Hyvinvointilautakunnan alla ylitykset kohdistuvat sivistyksen palvelualueeseen, jonka toimintakate oli 104.2 %. Sivistyksen palvelualueen toimintatuottojen toteuma on 130.1 % ja toimintakulujen toteuma on 106.4 %.

Sivistyksen palvelualueen toimintakate ylittyy n. 289.000 euroa. Suurin ylitys johtuu henkilöstökuluista n. 392.000 euroa. Merkittävää ylitystä oli myös palvelujen ostoissa n. 137.000 euroa.

Sivistyksen palvelualueen henkilöstökulujen ylitykset koostuvat suurimmalta osin varhaiskasvatuksen sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden kuluista. Samoista syistä oli ylityksiä myös kouluissa. Perusopetuksessa merkittävää ylitystä aiheuttivat koulukuljetusten kustannusten nousu, mikä johtui suurilta osin Ukrainan sodasta johtuneesta polttoaineiden hinnannoususta.

Perusturvan palvelualue pysyi muutetussa talousarviossa. Palvelualueen toimintakate oli 99,4 %.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvion ylitykset annetun selvityksen mukaisesti. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 13.3.

Valtuustoaloite (2021); Biokaasutuotantoa ja jakelua Petäjävedelle

Keskustan Petäjäveden valtuustoryhmän 8 valtuutettua jättivät 25.1.2021 aloitteen, jossa esitetään Petäjävedelle sekä biokaasutuotantoa että jakelua. Aloitteessa todetaan, että "Petäjäveden tulisi lähteä kuntana mukaan maakuntaan puuhattaviin biokaasuekosysteemiä kehittäviin hankkeisiin ja edistää paikallisten tuottajien ja yrittäjien mukaan saamista biokaasun tuotantoon ja jakeluun."

Petäjäveden kunnassa on ollut käynnissä hanke: Esiselvitys biokaasutuotannon käynnistämisedellytyksistä Petäjävedellä. Hanke on ollut käynnissä 1.1.2020-31.12.2021. Hankkeessa on selvitetty alueen biokaasutuotantopotentiaalia. Hankkeen tuloksena on syntynyt selvitys biokaasun tuottamis- ja hyödyntämismahdollisuuksista Petäjävedellä. Biokaasutuotannon osalta on käyty myös konkreettisia neuvotteluja, mutta asia ei ole edennyt alkuvaihetta pidemmälle.

Biokaasun tuotannon ja jakelun saamista edistetään edelleen. Tällä hetkellä kiinnostuneita investoreja ei Petäjävedelle ole löytynyt. Euroopan unionin energiapolitiikka sekä Ukrainan sodan vaikutukset maailmantalouteen taustavaikuttavat tällä hetkellä heikentävästi tuotannon toteutumiseen. Asian edistämistä jatketaan kuitenkin kunnassa.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että biokaasun tuotannon ja jakelun saamista Petäjävedelle edistetään edelleen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite (2021); Kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen koskien tuulivoimapuiston rakentamista 

Raisa Kinnunen ja Nina Hirsiaho jättivät 31.5.2021 aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä tuulivoimapuiston rakentamista koskien. Aloitteessa esitetään, että Petäjävedellä suoritetaan tuulivoimapuiston rakentamista koskeva kunnallinen kansanäänestys, jonka järjestämisestä valtuusto voi päättää Kuntalain 24 §:n mukaisesti. Lain mukaisesti valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava ja se voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana. Kaikilla äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen. 

Lisäksi laki hyvinvointialueilla ja kunnissa toimitettavissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä 656/1990 määrittelee kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä. Lain mukaisesti kunnanvaltuusto voi päättää kansanäänestyksen toimittamisesta pelkästään kirjeäänestyksenä ja valtuuston viimeistään 60. päivänä ennen äänestyspäivää kansanäänestyksen toimittamisesta.  Äänestysviranomaisina toimivat vaalilain 13 §:ssä tarkoitettu kunnan keskusvaalilautakunta ja kunnan äänestyslautakunnat. Kansanäänestyksestä aiheutuneet kustannukset suoritetaan kunnan varoista.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kansanäänestystä ei järjestetä. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan etsivän nuorisotyöntekijän tehtävään 25.3.2023 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle yritystonttien myynti- ja luovutusperusteiden hyväksymistä. Kunnanhallitus päätti myös, että Petäjäveden kunta solmii vastaanottokeskuksen kanssa jatkosopimuksen ukrainalaisten kuntamallista ajalle 5.3.-31.12.2023. Lisäksi kunnanhallitus päätti myydä taksikopin osakkeet Luomasto Oy:lle ja jatkaa johtokeskuksen myyntiä.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 8.3.2023 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok