FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 3.5.2023

 

Petäjäveden kunnanhallituksen 2.5.2023 päätöksiä


Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

Kunnanhallitus päätti esittää osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2023 valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnan talouden osavuosikatsaus sisältää arvion talouden ja toiminnan toteutumisesta maaliskuun loppuun 2023.

Verotulot ovat kertyneet talousarviota paremmin toteuman ollessa 34,9 %. Huhtikuussa päivittyneen veroennustekehikon mukaisesti veroennuste kuluvalle vuodelle on noin 220.000 euroa suurempi talousarvioon verrattuna.

Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti toteuman ollessa 25,2 %. Maaliskuussa päivitetyn ennakkotiedon mukaisesti valtionosuuksia on kertymässä noin 32.000 euroa talousarviota enemmän.

Toimintatuotot ovat kertyneet alkuperäistä talousarviota positiivisemmin Toimintatuottojen kertymisessä on kuitenkin viivettä ja joidenkin toimialojen osalta toimintatuotoissa on tammi-/helmikuun tilanne. Toimintatuottojen toteuma on 35,8 %.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota suurempina toteuman ollessa 25,3 %. Henkilöstökulut ovat vielä tällä hetkellä hieman talousarviossa arvioitua alhaisemmat, sillä talousarviossa on varaus palkankorotuksiin, jotka ovat voimassa 1.6. lähtien. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostot ovat kertyneet talousarviota suurempina.

Maaliskuun lopun tilanteesta laaditun tilinpäätösennusteen mukaisesti tilikauden ylijäämä on 27.557 euroa, kun alkuperäinen talousarvio laadittiin 34.480 euroa ylijäämäisenä. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia erityisesti henkilöstökulujen ja tulokehityksen vuoksi. Lisäksi ennusteessa ei ole huomioitu muutoksia, jotka johtuvat ateriapalveluiden siirtymisestä Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy:hyn.

Valtuustoaloite; elinvoimaselvitys
Kunnanvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 jätettiin Jari Koskenrannan ja 20 muun valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien selvitystä elinvoiman tehostamiseksi. Aloitteessa esitetään, että Petäjävedellä tehtäisiin selvitys siitä, miten kunnan elinvoimaisuutta voisi tehostaa ja hyödyntää muun muassa Petäjäveden sijaintia, teollisuustonttitarjontaa sekä rakentajarahaa osana kunnan elinvoimaisuuden lisäämistä.

Kunnanhallitus päätti, että aloitteen edistämiseksi perustetaan työryhmä, joka selvittää eri vaihtoehtoja kunnan elinvoimatyön järjestämiseen. Työryhmään kuuluu viranhaltijoita ja kuntapäättäjiä. Lisäksi ryhmään kutsutaan Petäjäveden yrittäjien edustaja. Kunnanhallitus nimeää työryhmän kokoonpanon seuraavassa kokouksessaan.

Lausuntopyyntö; Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -viranomaisehdotus
Keski-Suomen liitto on pyytänyt lausuntoa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 13 §:n mukaisesti 12.5.2023 mennessä. Viranomaisehdotuksesta saadut lausunnot käsitellään lakisääteisessä viranomaisneuvottelussa kesällä.

Viranomaisneuvottelun jälkeen valmistellaan maakuntakaavan 2040 ehdotus, joka on tavoitteena asettaa julkisesti nähtäville syyskuussa 2023. Nähtävillä olon aikana kaikki osalliset voivat antaa kaavasta muistutuksen. Muistutukset käsitellään kaavaehdotuksen viimeistelyn yhteydessä. Tavoitteena on, että maakuntakaava 2040 esitetään maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 lopussa.

Kunnanhallitus antoi maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksesta aluearkkitehtipalvelun laatiman lausunnon.

Luottamustoimesta eroaminen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Susanna Asunta on pyytänyt 19.4.2023 päivätyllä kirjeellä eroa luottamustehtävästään kunnanvaltuuston varapuheenjohtajuudesta henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kunnanvaltuusto on valinnut Susanna Asunnan valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi kokouksessaan 9.8.2021. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Susanna Asunnalle eron valtuuston 2. varapuheenjohtajan toimesta ja valitsee hänen tilalleen valtuuston 2. varapuheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus nimesi edustajansa kunnan eri lautakuntiin ja päätti kokouskäytännöistä 1.6.2023 alkavalle kaudelleen. Kunnanhallituksen kokoukset alkavat uudella kaudella 15.00 nykyisen 14.00 sijaan. Lisäksi kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle evästyksensä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja myönsi täyttöluvan palvelusihteerin määräaikaiseen toimeen ajalle 1.6.-31.10.2023.

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Petäjäveden vanhan kirkon hoitokuntaan rakennustarkastaja Henri Tammisen. Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö ry:n vuosikokousedustajaksi valittiin ympäristösihteeri Niina Koivula ja lisäksi päätettiin ehdottaa yhdistyksen hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Tarmo Ketolaa ja hänelle varajäseneksi Reija Laamasta.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 4.5.2023 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok