FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston yleiskaava

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Pitkälänvuoren alueelle Petäjäveden kuntaan. Kaavoituksen tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää. Petäjäveden kunnanhallitus teki kaavoituksen käynnistämistä koskevan päätöksen 25.05.2015 § 107.

Kaavaluonnos liitteineen asetettiin nähtäville 15.09.2016 – 14.10.2016 väliseksi ajaksi. Kaavahankkeen valmistelu on ollut keskeytyneenä edellä kuvatuista vaiheista lähtien vuoden 2020 kesään asti, minä aikana hankkeen teknistaloudelliset lähtökohdat, tavoitteet ja osapuolet ovat muuttuneet ja tarkentuneet.

Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä.  Ympäristövaikutusten arviointi laaditaan YVA-lain (252/2017) ja asetuksen (277/2017), sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja -asetuksen (895/1999) edellyttämässä laajuudessa.  Hankkeen YVA-menettelyyn liittyviin asiakirjoihin voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla:  www.ymparisto.fi/pitkalanvuorentuulivoimahankeYVA.

Lisätietoja: aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


TIEDOTTEET

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään lähitilaisuutena tiistaina 20.6.2023 klo 17-19 Auditorio Miilussa (Miilutie 4, Petäjävesi). Yleisötilaisuudessa esitellään ehdotusvaiheen kaava-aineistoa.

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.4.2022 klo 17.30-19.30 Auditorio Miilussa, Miilutie 4, Petäjävesi. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Ohje tilaisuuteen osallistumiseksi tulee hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/pitkalanvuorentuulivoimahankeYVA. Yleisötilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta.


TAPAHTUMAT

Hyväksyminen

Petäjäveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.6.2024 §:ssä 25 Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan MRL 37 §:n mukaisesti. Osayleiskaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Petäjäveden kunnanvirastosta. Kesäsulun aikana 1.7.-28.7. otteen voi pyytää Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Hyväksytty kaava-aineisto on luettavissa Swecon verkkosivuilta https://gis.sweco.fi/petajavesi/

 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto asetetaan yleisesti nähtäville 14.6. - 14.8.2023. Paperiseen aineistoon voi tutustua Petäjäveden kunnanvirastolla (huomioi kesäsulku 3.-30.7.), Petäjäveden kirjastolla, Heinähatussa ja Keuruun kaupungintalolla.

Näillä verkkosivuilla on nähtävissä vain kaavakartta ja kaavaselostus.

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Kuulutus (pdf)

Koko aineisto liitteineen on luettavissa Swecon verkkosivuilla https://gis.sweco.fi/petajavesi/

Kaava-aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Petäjäveden kunta, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., viimeistään 14.8.2023.

Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään lähitilaisuutena tiistaina 20.6.2023 klo 17-19 Auditorio Miilussa (Miilutie 4, Petäjävesi). Yleisötilaisuudessa esitellään ehdotusvaiheen kaava-aineistoa.

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto on valmistunut ja se asetetaan nähtäville 30.3.-6.5.2022 väliseksi ajaksi Petäjäveden kunnanvirastolle sekä näille nettisivuille. Aineistoon voi tutustua myös Keuruun kaupungintalolla.

Kaava-aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna Petäjäveden kunnan kirjaamoon osoitteeseen Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., viimeistään 6.5.2022.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kuulutus valmisteluvaiheen kuulemisesta tästä linkistä.


Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut.
Aineisto on nähtävillä 7.3.-6.5.2022 Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi). Arviointiselostuksesta
on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaan):

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä, Cygnaeuksenkatu 1 (Jyväskylä)
Petäjäveden kunnantalo, Suutarintie 4 (Petäjävesi)
Petäjäveden kirjasto, Miilutie 4 (Petäjävesi)
Keuruun kaupungintalo, Multiantie 5 (Keuruu)

YVA-Kuulutus nähtävillä tästä linkistä.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.03.2021-16.04.2021 välisenä aikana Petäjäveden kunnantalolle osoitteessa Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi sekä internetsivuilla osoitteeseen www.petajavesi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mahdolliset mielipiteet tuli toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti kunnanhallitukselle, Petäjäveden kunnan kirjaamoon tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., viimeistään 16.4.2021 mennessä.

Yleisötilaisuus
Koronatilanteen vuoksi hanketta koskeva yleisötilaisuus pidettiin etäyhteydellä torstaina 25.3.2021 klo 17.30 alkaen. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi


Vuoden 2016 valmisteluvaiheen aineisto:

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto:
Kaavakartta
kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta
Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys liitteineen
Maisemaselvitys liitteineen
Luontoselvitys liitteineen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok