FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

esiopetus

Petäjävedellä esiopetusta järjestetään Petäjäkallion päiväkodissa ja Kintauden päiväkodissa. Kunnan esiopetuksessa toteutetaan luonto- ja ympäristöpainotteista toimintaa. Petäjäkallion päiväkodissa toimiikin metsäeskari, jossa esikouluryhmän toiminta järjestetään pääsääntöisesti ulkona luonnossa

Esiopetus tarjoaa jokaiselle lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan käsin. Tavoitteena on lasten oppimisedellytysten, sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistuminen. Oppimisessa korostuvat leikki ja monipuolisen toiminnan kautta saadut myönteiset oppimiskokemukset.Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetus Peda.net

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetuksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta tiedotetaan tammi-helmikuussa kunnan verkkosivuilla sekä Petäjävesi-lehdessä. Ilmoita lapsesi esiopetukseen kunnan varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa (tästä palveluun). Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös päivähoitoa, sitä haetaan samalla hakemuksella

Lisätietoja esiopetuksesta saa
varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth   050 436 4895

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)petajavesi.fi

 

Seloste henkilötietojen käsittelystä