FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Kotihoidon tehtävänä on ylläpitää ja tukea asiakkaiden elämänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä, sekä turvata iäkkäille asiakkaille turvallinen asuminen omassa kodissa niin pitkään, kuin se on mahdollista asiakkaan fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puolesta.

Palvelun tarve suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja mahdollisuuksien mukaan myös omaisten kanssa yhteistyössä. Tuotettu palvelu perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jonka tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Tarvittaessa käytetään avohoidon ja lyhytaikaisen hoidon sekä kotihoidon tukipalveluja tukemaan asiakkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämistä. Lisäksi asiakkaiden käytettävissä on tarvittaessa toimintaterapeutin ja fysioterapeutin palvelut.

Kotihoitoa myönnetään palveluohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Joissakin tapauksissa kotihoito voidaan myös aloittaa erikoisairaanhoidon tai perusterveydenhuollon palvelupyynnön tai jatkohoidon tarpeesta.

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

Säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon lisäksi kotihoidon tukipalveluilla pyritään tukemaan ikääntyneiden turvallinen asuminen mm. turvapalveluiden, kotiin kuljetettujen aterioiden, pyykki- sauna- tai päivätoimintapalveluiden avulla. Tukipalveluja voidaan myöntää joko osana kotihoitoa tai itsenäisenä kokonaisuutena kunnan ikääntyneille asukkaille. Tukipalvelut myöntää kotihoidon vastaava sairaanhoitaja.

Tukipalveluita ovat:

Turvapalvelut
Turvapalveluita, kuten mm. turvapuhelin, ovihälytin tai sähkölaitteiden lukitustoimintoja voidaan myöntää, kun asiakkaan alentunut terveydentila ja toimintakyky vaikeuttavat päivittäistä elämää ja aiheuttavat toistuvasti vaaratilanteita ja tarvetta nopeaan avunsaantiin

Ateriapalvelut
Asiakkailla on mahdollisuus ostaa tukipalveluina kauppapalveluita tai aterioita kotiin kuljetettuina. Tällöin asiakkaan kyky valmistaa omia ruokia on heikentynyt tai riittävän ja monipuolisen ravitsemuksen saanti on vaarantunut

Pyykkipalvelut
Pyykkipalvelut voidaan myöntää, jos vaatetuksen ja liinavaatteiden huoltoa ei voida toteuttaa kotona tai taloyhtiön tiloissa. Palvelu voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa asiakkaan terveys ja toimintakyky eivät mahdollista siitä suoriutumista. Pyykki- ja kauppapalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan yksityisten palvelujen piiriin.

Saunapalvelut
Saunapalvelua voidaan myöntää asiakkaille, joiden pesutilat kotona eivät mahdollista peseytymistä tai se on muutoin hankalaa järjestää. Saunapalvelut toteutetaan Petäjäkodilla (os. Teollisuustie 1).

Päivätoimintapalvelut
Päivätoimintapalvelut tarjoaa sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä kuntoutusta, mielenvirkeyttä ja elämänlaatua ikäihmisille. Päivätoimintaryhmissä on mahdollista käydä kuntosalilla, tehdä käsitöitä, osallistua ohjattuun toimintaan, käydä lounaalla tai muutoin vaihtaa kuulumisia muiden osallistujien kesken. Päivätoimintaan voi osallistua omalla kyydillä tai tulla keskitetyllä kuljetuspalvelulla.

Petäjäkodilla on päivätoimintapalveluja keskiviikkoisin ja torstaisin. Torstain ryhmä on suunnattu erityisesti muistikuntoutujille. Pihlajarinteeellä toimintaa on maanantaisin ja tiistaisin.

Tuki- ja palveluasunto Ankkurissa päivätoimintaa järjestetään maanantaisin ja torstaisin. 

KYSY LISÄTIETOJA PÄIVÄTOIMINNASTA:                        
Kaija Taskila puh. 040 868 4349

KYSY LISÄTIETOJA KOTIHOIDOSTA TAI TUKIPALVELUISTA:
Kotihoidon esimies Saila Itkonen puh. 040 567 9038, arkisin klo 7-15.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok