FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

aita

Vuonna 2006 tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005), jonka tarkoituksena on edistää hoidettavan etujen mukaista hoidon toteutusta turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut ja/tai omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuesta on aina laadittava yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka liitetään omaishoitosopimukseen.

Omaishoidon tuki voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa ja hoidettavan omainen tai hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta tai huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla (laki omaishoidon tuesta 2.12.2015/937).

Omaishoidon tuella tapahtuva hoito on vaihtoehto laitoshoidolle, palveluasumiselle tai runsaille kotihoidon tai muiden lakien perusteella saataville palveluille.

Hoidon sitovuutta ja maksettavaa omaishoidon tukea vähentävät jos
- hoidettava käyttää arkisin kodin ulkopuolisia palveluja säännöllisesti yli seitsemän (7) tuntia
- hoitaja on kokopäivätyössä
- asiakkaalle on myönnetty henkilökohtainen avustaja yli seitsemäksi (7) tunniksi päivässä
- kotihoidon käynnit hoidettavan luona
- lyhytaikaisjaksot yli seitsemän (7) vrk/ kk

Tukea ei myönnetä laisinkaan jos
- hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon tai yksityisen palveluntuottajan asumisyksikössä
- hoidettavan avuntarve kohdistuu ainoastaan asiointi- ja kodinhoitotehtäviin

Perhehoito
Kunnassa on tarjolla muutama palveluntuottaja, jonka kautta voi ostaa perhehoidon palveluja.

Lisätietoja antavat
Palveluohjaaja, ma-ti ja pe klo 8-16,  040 3575 789 

HAKEMUS omaishoidosta

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok