FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 
Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen välttämättömistä elämän toiminnoista. Asunnon muutostyöt ovat kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva tukitoimi, johon vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus, kun hän täyttää vammaispalvelulaissa ja - asetuksessa määritetyt myöntämiskriteerit. Vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, jolla sairauden tai vamman perusteella on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Asunnon muutostöitä voidaan myöntää myös sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaan pienimuotoisia asunnon muutostöitä voidaan myöntää yli 65-vuotiaille henkilöille määrärahojen mukaan. Avustusta voidaan myöntää vanhusten ja vammaisten pienimuotoisiin asunnon varustamis- korjaus- ja muutostöihin, ei varsinaisiin peruskorjauksiin. Muutoksia voidaan suorittaa, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on välttämätöntä kotiolosuhteissa selviytymiseksi ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon välttämiseksi. Tällaisia muutostöitä ovat esim. tukikahvojen hankkiminen ja asentaminen ja kynnysten luiskaaminen tai muut pienimuotoiset toimenpiteet.

Muutostöiden saamiseen asetetaan seuraavat tulo- ja varallisuusrajat:

– yksinasuvan henkilön bruttotulot enintään 1300 e/kk
– pariskunnan bruttotulot enintään 2400 e/kk
– tulojen lisäksi huomioidaan säästöt ja muu varallisuus
– tuloiksi ei huomioida asumistukea eikä omaishoitopalkkiota
– yksinasuvalla voi olla säästöjä enintään 5000 e ja kahden henkilön ruokakunnalla 8.000 e

Sosiaalihuoltolain mukainen avustus asunnonmuutostöihin on toissijainen suhteessa muihin avustuksiin (ARA:n avustukset, Valtionkonttorin tai muun tahon avustukset.)

Avustuksen saajan tulisi olla Kelan eläkkeensaajan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen ja muu selviytyminen asunnossaan tuottaa vaikeuksia vaikean sairauden tai ikääntymisen vuoksi. Ensisijaisena tavoitteena on, että myös ikäihmiset huolehtivat itse asuntonsa korjaamisesta ja varustamisesta omia tarpeitaan ja toimintakykyään vastaavaksi.

Jos hakemus koskee sosiaalihuoltolain mukaista muutostyötä, on se tarvittaessa käsiteltävä myös vammaispalvelulain mukaisena hakemuksena.

Sosiaalihuoltolain mukaisia asunnonmuutostyökustannuksia korvataan enintään 1000 e/asunto.

Perusturvalautakunta 10.12.2015 § 50