artikkelikuva1.png

Suomen maailmanperintökohteet

Suomenlinna (liitettiin maailmanperintöluetteloon v. 1991)

Helsingin edustan saarille v. 1748 perustettu Suomenlinnan merilinnoitus liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon esimerkkinä 1700-luvun eurooppalaisesta linnoitusarkkitehtuurista. Oman erityispiirteensä linnoitukselle antaa sen merkitys kolmen valtion - Ruotsin, Venäjän ja Suomen - puolustuksessa.
» www.suomenlinna.fi

Vanha Rauma (1991)

Vanha Rauma on Pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue, jossa edelleen asutaan, eletään ja tehdään työtä ympäri vuoden. Vanhan Rauman 26 hehtaarin suuruisella alueella on 600 rakennusta, ja asukkaita Vanhassa Raumassa on 800.
» www.rauma.fi

Petäjäveden vanha kirkko (1994)

Petäjäveden vanha kirkko merkittiin maailmanperintöluetteloon pohjoismaisen puukirkkoarkkitehtuurin ja hirsirakentamistaidon pitkän perinteen edustajana. Tässä kirkossa keskieurooppalaiset arkkitehtuurivaikutteet yhdistyvät paikallisten puuseppien hallitsemaan hirsisalvostekniikkaan.
» www.petajavesi.fi/kirkko/

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas (1996)

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on ainutlaatuinen ja eheä tehdaskokonaisuus Suomen metsäteollisuuden varhaisvuosilta. Kokonaisuutta täydentävät alueen työväenasunnot ja lukuisat muut rakennukset.
» www.verla.fi

Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue (1999)

Sammallahdenmäen röykkiöalue on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka kertoo skandinaavisella pronssikaudella ja varhaisella rautakaudella (1500-50 eKr.) eläneen yhteisön uskonnosta ja hautaustavoista Länsi-Suomessa.
» www.lappi.fi

Struven ketju (2005)

Struven ketju oli ensimmäinen pitkä ja tarkka astemittaus, jonka avulla voitiin määrittää maapallon muoto. Ketju kulkee Pohjoisen jäämeren rannalta Mustallemerelle, sillä on pituutta 2 820 km, ja se kulkee nykyään kymmenen valtion alueella.
» www.maanmittauslaitos.fi

Merenkurkun saaristo (2006)

Merenkurkku oli viime jääkauden aikana Pohjois-Euroopan peittäneen mannerjäätikön keskuksessa. Jään painon alta runsaat 10 000 vuotta sitten vapautunut maankuori kohoaa yhä lähes metrin sadassa vuodessa. Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkea Rannikko muodostavat Suomen ja Ruotsin yhteisen maailmanperintökohteen, ja yhdessä ne antavat kuvan viime jääkauden aiheuttamasta maankohoamisilmiöstä.
» www.merenkurkku.fi