artikkelikuva1.png

Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi

Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi on Unescon vuonna 1972 hyväksymä kansainvälinen sopimus. Sen keskeisenä lähtökohtana on huoli maailman uhanalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymisestä tuleville sukupolville.

Maailmanperintökohteet

Maailmanperintöluetteloon pääseminen edellyttää kulttuuriperintökohteelta, että se on inhimillisen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellisen merkittävä todiste olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Kohde voi olla merkittävää historiallista aikakautta edustava rakennustyyppi tai kuvastaa tietyn kulttuurin perinteistä asutusta. Se voi myös liittyä tapahtumiin, eläviin perinteisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin tai taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin.

Luonnonperintökohde voi kertoa maapallon historian tärkeästä kehitysvaiheesta tai olla esimerkki käynnissä olevasta ekologisesta tai biologisesta muutoksesta. Se voi edustaa poikkeuksellisen kaunista maisemaa tai olla uhanalaisen eläinlajin tyyssija.

Maailmanperintöluettelossa on tällä hetkellä yhteensä 962 kohdetta, joista 745 kulttuurikohdetta, 188 luontokohdetta ja 29 yhdistettyä kohdetta (tilanne 1/2013). Luettelossa ovat mm. Egyptin pyramidit, Taj Mahal, Kiinan muuri sekä Grand Canyon. Suomessa maailmanperintökohteita on tällä hetkellä seitsemän; kuusi kulttuuriperintökohdetta ja yksi luonnonperintökohde.

Linkkejä

Maailmanperintökohteisiin pääset tutustumaan UNESCOn Maailmanperintökeskuksen sivuilla

Suomen maailmanperintökohteista saat lisätietoa Museoviraston sivuilta