KUIVASMÄEN-KUMMUN-HEIKKILÄNPERÄN JA TÖYSÄNPERÄN KYLÄSUUNNITELMA 2011

 

Suunnitelma-alue koostuu neljästä pienemmästä kylästä ja sijaitsee Petäjäveden kuntakeskuksen pohjoispuolella rajoittuen Multian ja Uuraisten kuntiin sekä lännessä Pengerjoen ja idässä Ylä-Kintauden kyliin.

Alueella on asukkaita n. 300 ja lomakaudella väkimäärä jopa kaksinkertaistuu. Kylältä on keväällä 2010 lakkautettu Tupamäen koulu. Kyläyhdistys on ostanut koulun.

Pääasiallinen yhdistystoimija: Kuivasmäki-Kumpu kyläyhdistys ry

 

LÄHIAJAN TAVOITTEET

 

Lakkautettu kyläkoulu muutetaan kylätaloksi

Koulu oli kylän toiminnan keskus ja tärkein harrastuspaikka. Ostamalla koulu ja muuttamalla rakennukset uuteen käyttöön paremmin soveltuvaksi voidaan harrastustoimintaa jatkaa ja monipuolistaa. Tätä varten haetaan investointiavustusta maaseudun kehittämisrahoista, tehdään suunnitelma kylätalon monipuolisesta kyläläisiä hyvin palvelevasta ja taloudellisesti kestävästä käytöstä

 

Kyläyhdistys palkkaa kyläpiian tai -rengin

Kyläkyselyn perusteella palvelulle on tarvetta (myös naapurikylillä) ja kyläyhdistyksellä on jo kokemusta toiminnasta. Henkilön toimenkuva voi olla hyvinkin monipuolinen. Tulevaisuudessa henkilö voi työllistyä yrittäjänä.

 

Koulu- ja asiointikuljetusten kehittäminen yhdessä kunnan kanssa vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeita

 

Kylän aktiivisuuden ylläpitäminen, sisäisen viestinnän ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen ovat keskeisessä asemassa kylän yhteisöllisyyden ja tunnettavuuden säilyttämisessä ja parantamisessa

 

Nettisivujen ja niiden päivityksen lisäksi myös kaikille jaettavat tiedotteet pari kertaa vuodessa

 

Jäteasemien toiminnan kehittäminen yhdessä kunnan, muiden Petäjäveden kylien ja alan yritysten kanssa.

 

 

Lisää kommentti

Turvakoodi
Päivitä