Maaseutumatkailu

 • Maatilamatkailuyritys Loma-Ässä
 • Maalaishotelli Radio- ja puhelinmuseo

Taksiyritykset

 • Kortemäki Juha
 • Ässämäki Hannu

Asumispalvelu

 • Heinämäen Kodit Ay

Traktoriurakointi ja metsäkonetyöt

 • Jorma Tuomi,

Aurauspalvelu ja aurauskaluston valmistus

 • Vuomet oy, Vuoksenranta Reijo

Pihapuiden kaatamispalvelu

 • Nikulainen Eero

Ravivalmennus

 • Tupamäki Risto
 • Tupamäki Antti

Hevoskasvatusta

 • Tiainen Tarmo
 • Pietiläinen Juhani

Ratsastus

 • Jaatinen&Haarala

Polttopuut ja halot

 • Markku Kuusela
 • Seppänen Hannu

Metalli-ja puu tuotteet

 • Notkonen Pertti