METSÄKULMAN, PIESALAN, KUKKARON JA URRIANPERÄN KYLÄSUUNNITELMA 2011

Alue koostuu useammasta pienestä kylästä, joita ovat Metsäkulma, Piesalankylä, Kukkaro, Urrianperä ja Karikonkylä. Sijaintinsa perusteella näistä kylistä käytetään myös nimitystä Petäjäveden eteläiset kylät. Kyläalue rajoittuu idässä Jyväskylään, etelässä Jämsään ja lännessä Keuruuseen. Kauniit maisemat ovat monipuoliset peltoaukeineen ja vesistöineen.

Asukkaita alueella on noin 300. Asumisviihtyvyys kylällä on hyvä ja uudet muuttajat ovat tervetulleita.

LÄHIAJAN TAVOITTEET

Metsäkulman kylätalon kunnostaminen ja toiminnallinen kehittäminen

Kunnostamalla talo ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaksi saadaan kylälle lisää harrastusmahdollisuuksia ja toimintaa.

Korpilahti -tien kunnostus

Läpikulkuväylänäkin toimivan tien kunnostus palvelee isoa osaa kyläläisiä.

Kyläilmeen kohentaminen ja ohjaava maisemasuunnitelma

Kyläilmettä kohennetaan asumisviihtyvyyden parantamiseksi ja kylän vetovoiman lisäämiseksi. Laaditaan ohjaava maisemasuunnitelma yhdessä Petäjäveden muiden kylien kanssa.

Tonttitarjonnan lisääminen ja tonttimarkkinoinnin tehostaminen

Uusia asukkaita kylälle tavoitellaan kylälle lisäämällä tonttien tarjontaa ja tehostamalla niiden markkinointia yhdessä Petäjäveden kunnan kanssa.

Tiedottamisen tehostaminen

Sisäistä ja ulkoista tiedottamista parannetaan uusien Internet-sivujen avulla ja kylätiedotteilla.

Lisää kommentti

Turvakoodi
Päivitä