FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Vanhusneuvosto:

Vanhusneuvosto on lakiin perustuva yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on ikääntyneiden kuntalaisten toimintakyvyn tukeminen

  • tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän elinolosuhteitaan koskevissa asioissa
  • edistää ikäihmisten palveluihin liittyvää tiedotusta
  • osallistua ja vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun                      
  • seurata ikääntyneiden palveluiden laatua ja tarvetta sekä tehdä kehittämisesityksiä
  • edistää ja kehittää yhteistyötä muiden eläke-, vanhus ja veteraanijärjestöjen kanssa
  • tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi kuntalaisille

Hyvinvointilautakunnan edustajaksi Jari Koskenranta ja hänen varaedustajakseen Maarit Bendecon
Vanhusneuvoston sihteeriksi / yhteistyötä koordinoivaksi henkilöksi asumisyksikön esimies Anne Toivola-Mäkinen
Eläkeliiton edustajaksi Pirkko Saarinen
Kansalliset Seniorit edustajaksi Heikki Palola
Eläkkeensaajien edustajaksi Liisa Kiivanen
Veteraanijärjestön edustajaksi Eila Savolainen
Kunnanhallituksen edustajaksi Satu Kytölehto

Pöytäkirjat:

Vanhusneuvoston pöytäkirja 25.5.2021
Vanhusneuvoston pöytäkirja 24.8.2020
Vanhusneuvoston pöytäkirja 4.12.2019
Vanhusneuvoston pöytäkirja 26.8.2019
Vanhusneuvoston pöytäkirja 7.5.2019
Vanhusneuvoston pöytäkirja 12.3.2019
Vanhusneuvoston pöytäkirja 22.11.2018 (vanhus- ja vammaisneuvoston yhteinen kokous)
Vanhusneuvoston pöytäkirja 23.8.2018
Vanhusneuvoston pöytäkirja 25.4.2018
Vanhusneuvoston pöytäkirja 15.2.2018
Vanhusneuvoston pöytäkirja 5.10.2017
Vanhusneuvoston pöytäkirja 16.11.2017 (vanhus- ja vammaisneuvoston yhteinen kokous) 

Vammaisneuvosto:

Petäjäveden vammaisneuvosto on aloittanut toimintansa 1982, ollen ensimmäisiä Suomessa perustetuista vammaisneuvostoista. Vammaisneuvoston toiminta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön antamaan lakiin ja asetukseen. Petäjäveden vammaisneuvosto toimii kaikkien vammaisryhmien etujärjestönä kunnan alueella.

Hyvinvointilautakunnan edustajaksi Tanja Roslöf ja hänen varaedustajakseen Mikko Humalamäki
Vammaisneuvoston sihteeriksi / yhteistyötä koordinoivaksi henkilöksi vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja Jaana Palosaari
Kehitysvammaiset ry:n edustajaksi Niina Uutela
K-S Näkövammaiset ry:n edustajaksi Liisa Kiivanen
K-S Epilepsiayhdistys ry:n edustajaksi Marja Malmberg
Keski-Suomen Hengitysyhdistys ry:n edustajaksi Anja Riikonen
K-S Muistiyhdistyksen Petäjäveden alaosaston Muistikan edustajaksi Airi Lindholm
Petäjäveden seurakunnan edustajaksi Riikka Jussila
Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistyksen edustajaksi Sirkka Palola
Kunnanhallituksen edustajaksi Satu Kytölehto

Pöytäkirjat:

Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.5.2021
Vammaisneuvoston pöytäkirja 30.10.2020 
Vammaisneuvoston pöytäkirja 24.9.2020 
Vammaisneuvoston pöytäkirja 28.11.2019 
Vammaisneuvoston pöytäkirja 26.9.2019 
Vammaisneuvoston pöytäkirja 23.5.2019 
Vammaisneuvoston pöytäkirja 28.2.2019 
Vammaisneuvoston pöytäkirja 22.11.2018 
Vammaisneuvoston toimintakertomus 2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok