FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Lastenvalvoja auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja -apuun liittyvissä asioissa.


Ari Takalo 040 848 3724
Sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja
Soittoaika ma-pe 12-13  1.11.2020 alk.

Asiakasyhteydenotot sähköpostitse:
sosiaalipalvelut(at)petajavesi.fi

Suojattu sähköposti:
https://securemail.petajavesi.fi/

Isyyden tunnustaminen ja vahvistaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikkakunnan lastenvalvojen luona. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Muuten äiti pysyy lapsen ainoana huoltajana.

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle voidaan antaa isän sukunimi. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin on avioliitossa syntyneellä lapsella.

Uusi isyyslaki tuli voimaan 1.1.2016. Lain myötä isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää on mahdollista äitiysneuvolassa. Samalla käynnillä tulevat vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Jos vanhemmat asuvat erillään, äitiysneuvolassa ei voida sopia lapsen asumisesta eikä tapaamisoikeudesta, vaan näistä on sovittava erikseen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Mikäli isyys on tunnustettu neuvolassa, maistraatti vahvistaa isyyden 30 kalenteripäivän jälkeen lastenvalvojan toimitettua asiakirjat maistraattiin.
Epäselvissä tapauksissa tai vanhempien niin halutessa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Mikäli isyyden tunnustamista ei ole suoritettu ennen lapsen syntymää, lähettää lastenvalvoja vanhemmille kutsun isyyden selvittämiseen saatuaan tiedon lapsen syntymästä maistraatilta. Vanhemmat voivat myös itse varata ajan lastenvalvojalta lapsen syntymän jälkeen.

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat hänen molemmat vanhemmat yhdessä. Vanhempien erotessa tai kun lapsen isyys tunnustetaan, on ratkaistava, kuinka lapsen huolto järjestetään.

Erotilanteessa lapsen huolto voi jatkua yhteishuoltona tai vanhemmat voivat sopia, että huolto jää vain toiselle vanhemmalle. Mikäli vanhemmat ovat yksimielisiä lapsen huollon järjestämisestä, sopimus vahvistetaan lapsen asuinpaikan sosiaalitoimistossa.

Laki turvaa lapsen oikeuden tavata molempia vanhempiaan, jos nämä eivät asu yhdessä. Lapselle on tärkeää, että hänellä on pysyvät suhteet sekä äitiin että isään. Vanhemmat voivat sopia tapaamiskysymyksistä keskenään suullisesti tai tehdä kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa.

Elleivät vanhemmat pääse yksimielisyyteen lapsen asumiseen, huoltoon tai elatukseen liittyvissä asioissa, asia voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ennen päätöksentekoa tuomioistuin pyytää yleensä selvityksen sosiaalilautakunnalta. Selvitystä varten sosiaalityöntekijät tapaavat vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen ja tarvittaessa käyttävät muuta asiantuntija- apua. Selvityksen tekeminen kestää yleensä 2–3 kuukautta.

Elatusapu

Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vastaavat hänen vanhempansa kykynsä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka kun tämä täyttää 18 vuotta. Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa tätä lain mukaista elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Sen euromäärästä vanhemmat voivat neuvotella lastenvalvojan luona.

Lastenvalvoja on oikeutettu vahvistamaan elatusta koskevan sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä. Elatusavusta tehtävä sopimus vahvistetaan siinä kunnassa, missä lapsella ja hänen edustajallaan on kotipaikka.

Vanhemmat voivat myös hakea käräjäoikeudelta elatusta koskevan päätöksen, joka on rinnasteinen lastenvalvojan vahvistamalle sopimukselle.

Elatustukiasiat siirtyivät 1.4.2009 kunnilta Kelan hoidettavaksi.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok