FI | EN

Petäjäveden kunta myöntää vuosittain liikuntatoimintaan avustuksia. Avustukset ovat julkisessa haussa yleensä huhti-toukokuun aikana. Hausta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja Petäjävesi-lehdessä. Liikuntatoiminnan avustuksia voi hakea hakuaikana vapaamuotoisella hakemuksella tai kunnan verkkosivuilta ja kunnan yhteispalvelupisteestä saatavalla lomakkeella (järjestöt). Päätökset avustuksista tekee hyvinvointilautakunta.

Liikuntavustusten lisäksi on mahdollista hakea myös yhteistoiminta-avustusta, jota voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella pitkin vuotta. Yhteistoiminta-avustuspäätökset tekee viranhaltija.

Hakemukset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon tai muulla ilmoituksessa erikseen ohjeistetulla tavalla.

Avustuksia voivat hakea järjestöt, yhdistykset, vapaat toimintaryhmät, yhteisöt ja yksittäiset kuntalaiset. Yrityksille avustuksia ei myönnetä.