FI | EN

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

Petäjäveden kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii Lupalautakunta, joka on delegoinut osa päätösvallastaan rakennustarkastajalle.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja Teemu Pekkanen puh. 0400 984 783 / teemu.pekkanen(at)keuruu.fi

Rakennuslupa-asioissa voit ottaa yhteyttä myös Anni Mäkelään puh. 0400 673 251 tai Merja Kapaseen puh. 0400 533 164.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)petajavesi.fi