FI | EN

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista,koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita

  • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä joitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • viranhaltijoista kunnanjohtaja ja lautakuntien esittelijät.

Sidonnaisuusilmoitukset
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto
Hyvinvointilautakunta
Kuntarakennelautakunta
Lupalautakunta

Sidonnaisuureksiterin vastuuviranhaltija on hallintojohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560