FI | EN

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista,koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita

  • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä joitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • viranhaltijoista kunnanjohtaja ja lautakuntien esittelijät.

Sidonnaisuusilmoitukset
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto
Hyvinvointilautakunta
Kuntarakennelautakunta
Lupalautakunta

Sidonnaisuureksiterin vastuuviranhaltija on hallintojohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok